16 juni 2017 • Anton Maes • 3 minuten • 757x gelezen 0 reactie(s)

De transparantie voorbij…

Commentaar, Opinie De KNMG zal met de nieuwe minister in overleg gaan om zo snel mogelijk te stoppen met het publiceren van berispingen of geldboetes die artsen hebben gekregen van een tuchtrechter

Deel dit artikel via          

Er moet, aldus de artsenfederatie een einde komen aan de ‘naming-and-shaming’.  Een berisping inclusief openbaarmaking raakt de zorgverlener op zowel het persoonlijke, professioneel en zakelijk vlak. Zo bleek uit een recent NIVEL-onderzoek. Openbaarmaking wordt als zeer belastend ervaren en leidt tevens tot extra belasting voor partner en gezin.

 

Wat zijn de feiten?

  • Tuchtrecht: in 85% van de zaken geen veroordeling; bij 15% wordt klacht gegrond verklaard
  • NIVEL:(n=294: bij gegronde klacht): 28% berisping/geldboete en 73% een waarschuwing
  • Waarschuwingen, de lichtste maatregel, worden niet openbaar gemaakt
  • Berispingen/geldboetes (of erger): openbaar met naam in Staatscourant en regionale krant
  • Berispingen/geldboetes (of erger): sinds 2012: tevens 5 jaar met melding in het BIG-register
  • 12% van zorgverleners met berisping of geldboete is gestopt met werken
  • Aantal tuchtzaken (CTG/RTG) neemt toe: 2006 (6), 2013 (1640), 2014 (1575), 2015 (1609)
  • Tegen huisartsen worden niet minder klachten ingediend dan tegen andere artsen
  • In 2012 kreeg 1 op de 48 huisartsen te maken met een klacht
  • In 2012: aard klachten tegen medische beroepsoefenaren: 47% onjuiste behandeling/diagnose

 

Transparantie

Het woord transparantie wordt altijd in stelling gebracht om uitkomsten en resultaten op de zorgmarkt in kaart te brengen, ten faveure van inkoop door verzekeraar en vrijheid van keuze voor de zorgverlener bij patiënten. Zo zegt de directeur van de Patiëntenfederatie Nederland over dit onderwerp: “openbaarmaking moet zo blijven, je kunt niet de mond vol hebben van transparantie, maar vervolgens bij het eerste zuchtje tegenwind de boel op slot gooien”. Daar stelt de KNMG tegenover: “De patiënt schiet niets met deze informatie op, een tuchtmaatregel na een individuele klacht zegt niets over de totale kwaliteit van zorg door die arts”.  En een maatregel van berisping of boete heeft, anders dan een schorsing, volgens de rechter, geen gevolgen voor de beroepsuitoefening. Voor deze groep levert openbaarmaking dan geen zinvolle keuze-informatie op.

 

En nu?

Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. De tuchtrechter toetst en oordeelt. Bij een bevoegdheidsbeperking of zorguitsluiting is openbaarmaking zinvol. Publicatie bij overige maatregelen, met ook vele schadelijke bijwerkingen, is onevenredig belastend en stigmatiserend. Juristen wijzen allereerst op smaad als hulpverleners met naam en toenaam in de lokale pers worden gemeld. Buitenwettelijk zelfs als bij zorgverleners andere regels worden gehanteerd dan bij andere burgers (Artikel 1). Ook wijzen zij op de verschillen met het strafrecht. Citaat: welke strafrechter kan gelasten tot publicatie van de volledige naam en woonplaats van een seriemoordenaar? Vergelijk het schandrecht uit de Middeleeuwen… Bij veroordeling van een misdrijf, vaak bewust gepleegd, worden initialen gebruikt. Bij berisping/geldboete van het Tuchtrecht, na een meestal onbedoelde fout, volgt een vermelding met naam en toenaam. Dit bevordert niet goede zorg, deze openbaarmaking is de transparantie voorbij. Het Tuchtrecht is aan een update toe. De KNMG verdient alle steun.

Anton Maes

kijk voor meer van Anton Maes ook op www.zorgenstelsel.nl

Het is niet mogelijk op dit artikel te reageren.