Eerstelijnszorg = dichtbijzorg

Eerstelijnszorg = dichtbijzorg: een dwingend advies om dit in ere te herstellen. In MEDZ nummer 2 van 2017 wordt uitvoerig stilgestaan bij de voordelen en bedreigingen van de eerstelijnszorg als kleinschalige zorg. Met name waarom deze zorg zo moet blijven. En welke grootschalige organisatorische O&I-veranderingen er dreigen aan te komen. Elk artikel hierover heeft een…