It’s the spitinomy, stupid !

Een aantal opmerkingen m.b.t. de toekomstige thuisartsenzorg (Geen typefout !). Inleiding “It’s the economy, stupid!”. Bill Clinton gebruikte deze oneliner in 1992 tijdens de verkiezingen en won. Ik zal uitleggen waarom we juist nu weer behoefte hebben aan zo’n oneliner. Menselijke ontwikkelingen In de vorige eeuw hebben met name twee wetenschappers zich bezig gehouden met…

Open brief Van der Schaaf aan de nieuwe minister van VWS

Over waarom de huisartsenzorg jaarlijks voor minstens een half  miljard gratis werk verzet. En waarom dit moet stoppen. Kreta, augustus 2017. Beste nieuwe minister van VWS, Het was bijna weggezakt, maar kwam weer boven drijven dankzij huidige ontwikkelingen in de huisartsenzorg. Ik doel op mijn uit 2001 stammend onderzoek ‘De Praktijk Blijft Anders!‘ m.b.t. de toenmalige…

Open brief aan André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland

Er staat een plan van ZN op stapel m.b.t. de organisatie van de toekomstige eerste lijn. ‘Opschaling’, ICT en ook een soort van doorzettingsmacht. De hoeveelheid geld die er voor nodig is niet mis. Als zorgconsument en premiebetaler maak ik mij ernstig zorgen over deze ontwikkeling. Vandaar deze brief.   Kreta, april 2017. Geachte heer…

Eerstelijnszorg = dichtbijzorg

Eerstelijnszorg = dichtbijzorg: een dwingend advies om dit in ere te herstellen. In MEDZ nummer 2 van 2017 wordt uitvoerig stilgestaan bij de voordelen en bedreigingen van de eerstelijnszorg als kleinschalige zorg. Met name waarom deze zorg zo moet blijven. En welke grootschalige organisatorische O&I-veranderingen er dreigen aan te komen. Elk artikel hierover heeft een…