Praktijkaccreditering vereenvoudigd naar eenmaal per 3 jaar

Eerder berichtten wij u over het standpunt van VPHuisartsen inzake de praktijkaccreditering. Het College van Deskundigen van NPA (NHG, LHV, VPHuisartsen, InEen, ZN en Patiëntenfederatie Nederland) heeft besloten om per 2019 de praktijkaccreditering te vereenvoudigen naar eenmaal per 3 jaar (voorheen jaarlijks) conform onze wens. Naast de driejaarlijkse accreditatiecyclus is het mogelijk om te kiezen…