Crisis? What crisis? (part 1)

Eerder schreef ik reeds over overgewicht in Nieuw Zeeland (https://www.vphuisartsen.nl/een-hollandse-huisarts-in-nieuw-zeeland-2-levensgevaarlijk-vet/ ) maar het is uiteraard een mondiaal probleem. Naast de medische moeilijkheden die dit met zich meebrengt, staan we mede daardoor aan de rand van een financiële afgrond – dramatisch voorbeeld is de Verenigde Staten, waar men een verdrievoudiging van de kosten voor CVA en hartinfarcten…

De Staatkwal heeft een Pokerface

Het door belastinginkomsten gefinancierde zorgstelsel in Nieuw Zeeland onderging in 2001 een verandering; daar waar eerst ziekenhuizen en zorgleveranciers verantwoordelijk waren voor het leveren van zorg, mede gecoordineerd door de Health Funding Authority, werden er 20 District Health Boards opgezet in evenzoveel regio’s. Elke regio financiert zijn eigen gezondheidszorg. ‘Mijn’ District Health Board is Counties…