Kernwaarden onder druk; heeft de huisarts nog toekomst?

Door Herman Suichies op 27 oktober 2014 • 6 minuten • 1 reactie(s)
De huisarts, een vertrouwenspersoon die continue, kleinschalige en integrale zorg levert, staat onder druk. Onder druk door demografische veranderingen binnen de beroepsgroep en onder druk door overheid, zorgverzekeraars en ‘eigen’ zorgbestuurders die druk doende zijn de huisartsenzorg, waar we in de wereld beroemd mee zijn geworden, om zeep te helpen.

Lees meer »

MedZ #5: Kernwaarden huisarts onder druk

Door Redactie op 25 oktober 2014 • 2 minuten • 0 reactie(s)
Op de cover staat de beeltenis van Arthur Gotlieb, postuum NZA-klokkenluider. Het is een bomvolle vijfde MedZ geworden over Gotliebs boek Operatie 'werk Arthur de deur uit', kernwaarden, praktijkvoering en veel, veel meer.

Lees meer »

TROG-contracten Huisartsenzorg 2015: slikken of onderhandelen?

Door Redactie op 12 oktober 2014 • 3 minuten • 9 reactie(s)
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VPHuisartsen van 25 september jongstleden bood IHC De Zorgmakelaar praktijkhouders de mogelijkheid om door samenwerking een grotere onderhandelingskracht te realiseren ten opzichte van zorgverzekeraars. De kansen liggen er, nu nog de guts en het vertrouwen in de gezamenlijk kracht van praktijkhouders.

Lees meer »

NZa grijpt ongenadig in: alle gereguleerde tarieven 2015 fors naar beneden bijgesteld (update)

Door VPHuisartsen op 22 september 2014 • 14 minuten • 25 reactie(s)
Op 18 juli publiceerde de NZa de beleidsregels en bijbehorende tarieven voor 2015. Na bestudering van de zeer uitgebreide en op veel plaatsen onduidelijke stukken van de NZa kunnen wij als VPHuisartsen geen andere conclusie trekken dan dat de NZa de tarieven fors naar beneden heeft bijgesteld ten opzichte van 2014.

Lees meer »

Meetweek 2014 van 22 tot en met 28 september

Door Bestuur op 16 september 2014 • 2 minuten • 0 reactie(s)
Voor de vijfde maal organiseert VPHuisartsen de Meetweek waarin de arbeidstijd van en door huisartsen wordt geregistreerd. Wij stellen het zeer op prijs indien ook u zou willen deelnemen aan deze tijdsbestedingsregistratie, samen met uw hidha en/of waarnemer.

Lees meer »

VPHuisartsen heeft geen vertrouwen meer in NZa en minister Schippers

Door VPHuisartsen op 9 september 2014 • 3 minuten • 8 reactie(s)
De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen zegt het vertrouwen in de Nederlandse Zorgautoriteit op. Aanleiding is de niet aflatende stroom publicaties en aanhoudende berichtgeving die na de affaire Gotlieb op gang zijn gekomen. Uit de uitgebreide berichtgeving is gebleken dat de NZa volledig faalt in haar rol als onafhankelijke toezichthouder. Veel ernstiger en langer dan tot nu toe werd aangenomen.

Lees meer »

Wetenswaardig

In bijna een derde (30 procent) van de gevallen hebben Nederlandse huisartsen het met een ongeneeslijk zieke patiënt niet over het feit dat die ongeneeslijk ziek is.
In andere Europese landen ligt dat percentage nog veel hoger. Zo is het in België in 55 procent van de gevallen geen gespreksonderwerp, in Spanje 66 procent en in Italië zelfs 72 procent.

Lees verder op NU.nl

Lidmaatschap AIOS

Draag jij als AIOS de kernwaarden van het huisartsenvak ook een warm hart toe? Word dan nu gratis lid van VPHuisartsen!

Twitter

Kernwaarden onder druk; heeft de huisarts nog toekomst?

Door Herman Suichies op 27 oktober 2014 • 6 minuten • 1 reactie(s)
De huisarts, een vertrouwenspersoon die continue, kleinschalige en integrale zorg levert, staat onder druk. Onder druk door demografische veranderingen binnen de beroepsgroep en onder druk door overheid, zorgverzekeraars en ‘eigen’ zorgbestuurders die druk doende zijn de huisartsenzorg, waar we in de wereld beroemd mee zijn geworden, om zeep te helpen.

Lees meer »

NZa grijpt ongenadig in: alle gereguleerde tarieven 2015 fors naar beneden bijgesteld (update)

Door VPHuisartsen op 22 september 2014 • 14 minuten • 25 reactie(s)
Op 18 juli publiceerde de NZa de beleidsregels en bijbehorende tarieven voor 2015. Na bestudering van de zeer uitgebreide en op veel plaatsen onduidelijke stukken van de NZa kunnen wij als VPHuisartsen geen andere conclusie trekken dan dat de NZa de tarieven fors naar beneden heeft bijgesteld ten opzichte van 2014.

Lees meer »

VPHuisartsen heeft geen vertrouwen meer in NZa en minister Schippers

Door VPHuisartsen op 9 september 2014 • 3 minuten • 8 reactie(s)
De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen zegt het vertrouwen in de Nederlandse Zorgautoriteit op. Aanleiding is de niet aflatende stroom publicaties en aanhoudende berichtgeving die na de affaire Gotlieb op gang zijn gekomen. Uit de uitgebreide berichtgeving is gebleken dat de NZa volledig faalt in haar rol als onafhankelijke toezichthouder. Veel ernstiger en langer dan tot nu toe werd aangenomen.

Lees meer »

Opinie

 
Hebt u de MedZ al gelezen?
     

    Reacties