ANW-zorg 2019 via HDS: weinig veranderingen, wel risico extra werk. PAS OP!

Door Erik op 13 augustus 2018 • 6 minuten
Elke huisarts zal bekend zijn met de problemen die er heden ten dage spelen op de huisartsenpost bij het leveren van niet uitstelbare spoed-huisartsenzorg in avonden, nachten en weekenden (ANW). VPHuisartsen heeft daar de afgelopen jaren reeds uitgebreid aandacht aan besteed. Recent werd het nog eens treffend verwoord door de huisartsen in West-Friesland met hun […]

Lees meer »

Wijzigingen Beleidsregel 2019: principiële verbeteringen op een aantal vlakken

Door Erik op 7 augustus 2018 • 8 minuten
De nieuwe beleidsregel [1] Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg voor het jaar 2019 telt 97 pagina’s. In dit document staat beschreven op welke wijze toezichthouder NZa van haar bevoegdheid gebruik maakt om binnen de Zorgverzekeringswet tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te leggen op het gebied van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. VPHuisartsen zet voor u in dit artikel de […]

Lees meer »

Herijking postcodelijst achterstandsproblematiek. Een duidelijke verbetering!

Door Redactie op 2 augustus 2018 • 5 minuten • 1 reactie(s)
Misschien is per 2019 de aanpassing en herijking van de postcodelijst achterstandsproblematiek wel de grootste wijziging in de financieringsstructuur van de huisartsenzorg. De onderbouwing te komen tot veranderen, zo is te lezen in de Beleidsregel 2019 [1], is het feit dat de huidige postcodesystematiek een vrij grofmazig middel is om achterstandsproblematiek weer te geven. Een […]

Lees meer »

Onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg: veel mooie woorden

Door Redactie op 28 juli 2018 • 8 minuten
Samenvatting onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg 2019 t/m 2022: veel mooie woorden… en nog veel werk aan de winkel voor de daden! Op 11 juli 2018 hebben de achterbannen van alle bij het akkoord betrokken partijen (minister VWS, ZN als koepel van de verzekeraars, LHV, InEen en de Patiëntenfederatie Nederland) ingestemd met het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg [1] 2019 tot […]

Lees meer »

ANW problematiek onder de aandacht van bezoekers huisartsenposten

Door Erik van Dijk op 4 juli 2018 • 1 minuut • 3 reactie(s)
Zoals u weet is de VPH zeer actief in de huidige ANW discussie. Naar aanleiding van diverse verontrustende berichten en recent het op onze website gepubliceerde Manifest van de West Friese Huisartsen, is er gewerkt aan voorlichtingsmateriaal dat gebruikt kan worden op de huisartsenposten, om ook patiënten bewust te maken van de ANW problematiek. De uiteindelijke […]

Lees meer »

Herijking kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg

Door Redactie op 29 juni 2018 • 3 minuten • 3 reactie(s)
De kernwaarden ‘persoonsgerichte zorg’, ‘generalistische zorg’ en ‘continue zorg’ zitten in de genen van de huisarts. Zo liggen deze kernwaarden ook aan de basis van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 . In een snel veranderende wereld (zowel binnen de huisartsenzorg als daarbuiten) is het de vraag hoe we invulling kunnen blijven geven aan deze kernwaarden. Hoe wordt […]

Lees meer »

Ongelukkige uitspraak rechtbank bij conflict rond borgen ANW-huisartsenzorg

Door Anton Maes op 14 juni 2018 • 5 minuten • 6 reactie(s)
Vandaag is de uitspraak door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gepubliceerd in de zaak tussen de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH/appellante) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa/verweerster). Het CBb heeft met deze uitspraak bepaald dat de zorgverzekeraar bij het niet voldoende borgen van de ANW-zorg (Avond Nacht Weekend) door de huisarts, deze verzekeraar bevoegd is […]

Lees meer »

Uitspraak CBb inzake ANW-borging in inschrijftarief

Door Erik op 14 juni 2018 • 1 minuut • 4 reactie(s)
De uitspraak van het CBb over ANW-zorg is gepubliceerd. VPH blijft van mening dat er sprake is van een weeffout en dat het borgen van ANW zorg geen onderdeel is van de prestatie inschrijving. Die weeffout houdt het CBb helaas in stand, maar het CBb maakt in zijn uitspraak twee voor de praktijk relevante punten. […]

Lees meer »

Twitter
Op de hoogte blijven? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.