Als het gaat om kernwaarden is ‘haalbaar’ niet genoeg

Door Petra Pronk op 3 november 2014 • 5 minuten • 3 reactie(s)
‘Alles van waarde is weerloos’, dichtte Lucebert ooit. Deze onsterfelijke regel uit de Nederlandse literatuur geldt ook voor de huisartsenzorg. De kernwaarden, die het kloppende hart uitmaken van die zorg, liggen serieus onder vuur. Reden genoeg om de verdediging stevig te organiseren.

Lees meer »

Kernwaarden onder druk; heeft de huisarts nog toekomst?

Door Herman Suichies op 27 oktober 2014 • 6 minuten • 5 reactie(s)
De huisarts, een vertrouwenspersoon die continue, kleinschalige en integrale zorg levert, staat onder druk. Onder druk door demografische veranderingen binnen de beroepsgroep en onder druk door overheid, zorgverzekeraars en ‘eigen’ zorgbestuurders die druk doende zijn de huisartsenzorg, waar we in de wereld beroemd mee zijn geworden, om zeep te helpen.

Lees meer »

MedZ #5: Kernwaarden huisarts onder druk

Door Redactie op 25 oktober 2014 • 2 minuten • 0 reactie(s)
Op de cover staat de beeltenis van Arthur Gotlieb, postuum NZA-klokkenluider. Het is een bomvolle vijfde MedZ geworden over Gotliebs boek Operatie 'werk Arthur de deur uit', kernwaarden, praktijkvoering en veel, veel meer.

Lees meer »

TROG-contracten Huisartsenzorg 2015: slikken of onderhandelen?

Door Redactie op 12 oktober 2014 • 3 minuten • 9 reactie(s)
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VPHuisartsen van 25 september jongstleden bood IHC De Zorgmakelaar praktijkhouders de mogelijkheid om door samenwerking een grotere onderhandelingskracht te realiseren ten opzichte van zorgverzekeraars. De kansen liggen er, nu nog de guts en het vertrouwen in de gezamenlijk kracht van praktijkhouders.

Lees meer »

NZa grijpt ongenadig in: alle gereguleerde tarieven 2015 fors naar beneden bijgesteld (update)

Door VPHuisartsen op 22 september 2014 • 14 minuten • 25 reactie(s)
Op 18 juli publiceerde de NZa de beleidsregels en bijbehorende tarieven voor 2015. Na bestudering van de zeer uitgebreide en op veel plaatsen onduidelijke stukken van de NZa kunnen wij als VPHuisartsen geen andere conclusie trekken dan dat de NZa de tarieven fors naar beneden heeft bijgesteld ten opzichte van 2014.

Lees meer »

Meetweek 2014 van 22 tot en met 28 september

Door Bestuur op 16 september 2014 • 2 minuten • 0 reactie(s)
Voor de vijfde maal organiseert VPHuisartsen de Meetweek waarin de arbeidstijd van en door huisartsen wordt geregistreerd. Wij stellen het zeer op prijs indien ook u zou willen deelnemen aan deze tijdsbestedingsregistratie, samen met uw hidha en/of waarnemer.

Lees meer »

Wetenswaardig

‘Er zijn situaties waarbij het delen van mijn medische gegevens met andere zorgverleners relevant is. Ik wil echter niet dat mijn gegevens voor veel zorgverleners opvraagbaar worden gemaakt. In plaats daarvan wil ik zeggenschap houden over mijn medische gegevens.’

Zo begint de brief die iedereen via het nieuwe initiatief Specifieketoestemming.nl naar zijn of haar huisarts of apotheker kan sturen. De campagne is gestart om specifieke toestemming in de zorg mogelijk te maken, en om de specifieke toestemming – weer – het leidende principe voor gegevensuitwisseling in de zorg te laten zijn.

Specifieketoestemming.nl

Lidmaatschap AIOS

Draag jij als AIOS de kernwaarden van het huisartsenvak ook een warm hart toe? Word dan nu gratis lid van VPHuisartsen!

Twitter

Als het gaat om kernwaarden is ‘haalbaar’ niet genoeg

Door Petra Pronk op 3 november 2014 • 5 minuten • 3 reactie(s)
‘Alles van waarde is weerloos’, dichtte Lucebert ooit. Deze onsterfelijke regel uit de Nederlandse literatuur geldt ook voor de huisartsenzorg. De kernwaarden, die het kloppende hart uitmaken van die zorg, liggen serieus onder vuur. Reden genoeg om de verdediging stevig te organiseren.

Lees meer »

Kernwaarden onder druk; heeft de huisarts nog toekomst?

Door Herman Suichies op 27 oktober 2014 • 6 minuten • 5 reactie(s)
De huisarts, een vertrouwenspersoon die continue, kleinschalige en integrale zorg levert, staat onder druk. Onder druk door demografische veranderingen binnen de beroepsgroep en onder druk door overheid, zorgverzekeraars en ‘eigen’ zorgbestuurders die druk doende zijn de huisartsenzorg, waar we in de wereld beroemd mee zijn geworden, om zeep te helpen.

Lees meer »

NZa grijpt ongenadig in: alle gereguleerde tarieven 2015 fors naar beneden bijgesteld (update)

Door VPHuisartsen op 22 september 2014 • 14 minuten • 25 reactie(s)
Op 18 juli publiceerde de NZa de beleidsregels en bijbehorende tarieven voor 2015. Na bestudering van de zeer uitgebreide en op veel plaatsen onduidelijke stukken van de NZa kunnen wij als VPHuisartsen geen andere conclusie trekken dan dat de NZa de tarieven fors naar beneden heeft bijgesteld ten opzichte van 2014.

Lees meer »

Opinie

 
Hebt u de MedZ al gelezen?
     

    Reacties