Masterclass Verstandigheid boven protocol

Op donderdag 24 november wordt er door VPHuisartsen en de leerstoel Presentie, in nauwe samenwerking met VvAA, een masterclass georganiseerd: Verstandigheid gaat boven protocol – hoe huisartsen in (de) werkelijkheid goede zorg verlenen.

‘Ziek zijn is geen schande’

Door Petra Pronk op 25 oktober 2016 • 7 minuten
Menno Oosterhoff is kinder- en jeugdpsychiater en patiënt. Hij heeft een dwangstoornis. Dat zegt hij zonder spoor van schaamte. Psychische aandoeningen worden nogal eens als een veredelde vorm van aanstellerij gezien. Onzin, weet hij uit eigen ervaring. Hij pleit voor meer begrip voor patiënten. ‘De vrijheid die je hebt in je psychisch functioneren wordt te hoog ingeschat.’

Lees meer »

Be patient for a day

Door Rinske van de Goor op 21 oktober 2016 • 2 minuten
Rinske van de Goor, huisarts in Utrecht, bekijkt haar vak voor deze column vanuit het perspectief van degene die normaal gesproken tegenover haar plaatsneemt, de patiënt. 'In de arts-patiëntrelatie is de rol van patiënt blijkbaar een lastigere dan wij dokters doorgaans vermoeden.'

Lees meer »

MedZ bekijkt het eens van de andere kant: de patiënt in de schijnwerpers

Door Redactie op 21 oktober 2016 • 2 minuten • 1 reactie(s)
In dit blad wordt het zorglandschap doorgaans belicht vanuit het oogpunt van de behandelaar. Hoofdredacteur Herman Suichies: 'Als huisartsen het over een patiënt hebben dan denken ze allereerst aan iemand met een al dan niet ernstige kwaal, ziekte of vraag, die hulp zoekt van iemand die daar meer verstand van heeft. Drie levensechte verhalen van patiënten daarom deze keer centraal.'

Lees meer »

Nieuwe wet einde van de privacy

Door Petra Pronk op 18 oktober 2016 • 9 minuten • 6 reactie(s)
Dankzij een nieuwe wet krijgen burgers meer rechten bij het inzien en delen van hun eigen medisch dossier. Een uitbreiding van de patiëntenrechten, vond de Patiëntenfederatie Nederland. Artsen zijn beduidend minder enthousiast. Vijf huisartsen over verplichte vinkjes, Amerikaanse toestanden en de uitverkoop van het beroepsgeheim. 'Dit is het einde van de privacy.'

Lees meer »

Schippers: Mededingingswet blijft van toepassing op huisartsenzorg

Door Anton Maes op 14 oktober 2016 • 4 minuten
Minister Edith Schippers ziet na aanvullend onderzoek geen aanleiding om verdere uitzonderingen op de Mededingingswet voor de eerstelijnszorg uit te werken. Veel samenwerking binnen de eerste lijn is nu al mogelijk, zo stelt de minister.

Lees meer »

Het LSP en de wetgeving

Door Herman Suichies & Hans Nobel op 10 oktober 2016 • 3 minuten • 4 reactie(s)
Dinsdag 4 oktober stemde de Eerste Kamer in met de nieuwe wet ‘Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ binnen de (gezondheids)zorg. Deze wet moet cliënten meer rechten geven bij elektronische dossiervorming, met name bij het opvragen en uitwisselen van medische persoonsgegevens tussen zorgaanbieders. Het gaat hierbij dus ook om het LSP. “Wie kan daar op tegen zijn”, zou je in eerste instantie zeggen. VPHuisartsen dus.

Lees meer »

Twitter
Op de hoogte blijven? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.