Spoedzorg gebaat bij nieuwe organisatie

Door Petra Pronk op 21 mei 2017 • 6 minuten
Toenemende drukte, te weinig dokters om de diensten in te vullen, en spoedzorg die voor een groot deel 'wenszorg' is. VPHuisartsen komt met een radicale oplossing: een nieuwe multidisciplinaire organisatie.

Lees meer »

Spoedzorg moet anders

Door Redactie op 19 mei 2017 • 2 minuten
Huisartsen lopen tegen hun grenzen aan. De ANW-zorg staat al maanden in de spotlights. Ruim 4000 huisartsen vulden in oktober 2016 de LHV-enquête over de ANW in en de resultaten lieten duidelijk zien hoezeer de avond-, nacht- en weekenddiensten als knelpunt worden ervaren. In dit themanummer van MedZ wordt de ANW-zorg van verschillende kanten en door meerdere partijen belicht.

Lees meer »

Steeds meer huisartsen krijgen burn-out door toenemende werkdruk

Door Anton Maes op 14 mei 2017 • 2 minuten
Steeds meer huisartsen krijgen last van burn-out klachten en raken daardoor arbeidsongeschikt. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van Movir.

Lees meer »

Contractering bij decentralisatie: vastlopen in bureaucratie

Door Anton Maes op 14 mei 2017 • 2 minuten • 1 reactie(s)
Anton Maes schrijft dat zorgcontractering bij decentralisatie vastloopt in een nieuw netwerk van bureaucratie. Met ingang van de verandering van drie stelselwetten in de zorg in 2015 is gebleken dat decentralisatie - het overhevelen van verantwoordelijkheden naar de gemeente - veelal niet tot de gewenste resultaten voert.

Lees meer »

Open brief aan André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland

Door Hans van der Schaaf op 21 april 2017 • 8 minuten
Er staat een plan van ZN op stapel m.b.t. de organisatie van de toekomstige eerste lijn. 'Opschaling', ICT en ook een soort van doorzettingsmacht. De hoeveelheid geld die er voor nodig is niet mis. Als zorgconsument en premiebetaler maak ik mij ernstig zorgen over deze ontwikkeling. Vandaar deze brief.

Lees meer »

O&I, of hoe je kleinschaligheid de nek om kan draaien

Door Herman Suichies op 19 april 2017 • 5 minuten • 1 reactie(s)
Naar aanleiding van het vorige hoofdlijnenakkoord, van juli 2013, is door LHV, InEen, ZN en VWS afgesproken onderzoek te doen naar versterking van de eerste lijn. Hoe kunnen we, bezien vanuit patiënt en professional, die eerste lijn versterken? En wat zijn dan de richting- gevende kaders voor wat, hoe en hoe duur? Op zich een legitieme vraag, maar in de huidige uitwerking met nogal dramatische gevolgen.

Lees meer »

Goed nieuws?

Door Anton Maes op 17 april 2017 • 1 minuut
De staatssecretaris van VWS informeerde deze week de Tweede Kamer dat de uitgaven 2014 voor medisch specialistische zorg (MSZ) 205 miljoen euro lager uitpakken dan geraamd.

Lees meer »

Eerstelijnszorg = dichtbijzorg

Door Hans van der Schaaf op 16 april 2017 • 7 minuten
In MEDZ nummer 2 van 2017 wordt uitvoerig stilgestaan bij de voordelen en bedreigingen van de eerstelijnszorg als kleinschalige zorg. Met name waarom deze zorg zo moet blijven. En welke grootschalige organisatorische O&I-veranderingen er dreigen aan te komen. Elk artikel hierover heeft een eigen 'teller'-kwaliteit. Ik wil proberen onder al deze 'tellers' een gemeenschappelijke 'noemer' te leggen. En wat er mee moet gebeuren.

Lees meer »

Twitter
Op de hoogte blijven? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.