NZa grijpt ongenadig in: alle gereguleerde tarieven 2015 fors naar beneden bijgesteld

Door VPHuisartsen op 28 juli 2014 • 13 minuten • 13 reactie(s)
Op 18 juli publiceerde de NZa de beleidsregels en bijbehorende tarieven voor 2015. Na bestudering van de zeer uitgebreide en op veel plaatsen onduidelijke stukken van de NZa kunnen wij als VPHuisartsen geen andere conclusie trekken dan dat de NZa de tarieven fors naar beneden heeft bijgesteld ten opzichte van 2014.

Lees meer »

Korte reactie op uitspraak rechtszaak

Door VPHuisartsen op 23 juli 2014 • 2 minuten • 8 reactie(s)
De rechtbank Midden-Nederland vindt dat de inrichting van het LSP geen schending van de Wbp met zich meebrengt en daarmee ook artikel 8 van de EVRM nooit kan worden overschreden.

Lees meer »

Rechtbank: LSP tast privacy en beroepsgeheim niet aan

Door Redactie op 23 juli 2014 • 1 minuut • 0 reactie(s)
Over de (on)rechtmatigheid van het LSP is vandaag door de rechtbank te Utrecht uitspraak gedaan. VPHuisartsen was hierover in februari 2013 een rechtszaak gestart tegen VZVZ, de beheerder van het LSP. De rechtbank wees de eisen van VPHuisartsen af waarin om stopzetting werd gevraagd van de verdere LSP-activiteiten door VZVZ.

Lees meer »

Gratis lidmaatschap voor AIOS

Door Redactie op 5 juli 2014 • 1 minuut • 0 reactie(s)
Als AIOS wil je ook volledig op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de zorg en betrokken worden bij het huisartsenvak in zijn volle omvang. De kernwaarden van ons vak zijn bijzonder belangrijk en verdienen aandacht en bescherming.

Lees meer »

Innovatie: de mens een Rolls Royce?

Door Herman Suichies op 26 juni 2014 • 7 minuten • 4 reactie(s)
Om ons uitdijende zorgstelsel en de bekostiging daarvan onder controle te krijgen, wordt van ons gevraagd te innoveren. Innovatie lijkt het toverwoord om kostenstijging in de zorg te verminderen. Maar wat is innovatie nou eigenlijk? En is het allemaal wel zo vernieuwend of is het veelal oude wijn in nieuwe zakken? Een voorstel voor echte innovatie.

Lees meer »

Uitblijven onderzoek en verantwoording Tuitjenhorn schaadt vertrouwen in overheid en toezichthouder

Door Redactie op 25 juni 2014 • 1 minuut • 0 reactie(s)
Het door minister Schippers in 2013 toegezegde externe onafhankelijke onderzoek naar het optreden van het AMC, de IGZ en het OM in de zaak Tuitjenhorn is bijna tien maanden later nog steeds niet gestart.

Lees meer »

Wetenswaardig

De vergrijzing in de zorg is sinds het begin van de eeuw sterk toegenomen. Huisartsen zijn het meest vergrijsd. Ruim een op de vijf (21 procent) is 55+.
Zorgvisie

Lidmaatschap AIOS

Draag jij als AIOS de kernwaarden van het huisartsenvak ook een warm hart toe? Word dan nu gratis lid van VPHuisartsen!

Twitter

NZa grijpt ongenadig in: alle gereguleerde tarieven 2015 fors naar beneden bijgesteld

Door VPHuisartsen op 28 juli 2014 • 13 minuten • 13 reactie(s)
Op 18 juli publiceerde de NZa de beleidsregels en bijbehorende tarieven voor 2015. Na bestudering van de zeer uitgebreide en op veel plaatsen onduidelijke stukken van de NZa kunnen wij als VPHuisartsen geen andere conclusie trekken dan dat de NZa de tarieven fors naar beneden heeft bijgesteld ten opzichte van 2014.

Lees meer »

Korte reactie op uitspraak rechtszaak

Door VPHuisartsen op 23 juli 2014 • 2 minuten • 8 reactie(s)
De rechtbank Midden-Nederland vindt dat de inrichting van het LSP geen schending van de Wbp met zich meebrengt en daarmee ook artikel 8 van de EVRM nooit kan worden overschreden.

Lees meer »

Innovatie: de mens een Rolls Royce?

Door Herman Suichies op 26 juni 2014 • 7 minuten • 4 reactie(s)
Om ons uitdijende zorgstelsel en de bekostiging daarvan onder controle te krijgen, wordt van ons gevraagd te innoveren. Innovatie lijkt het toverwoord om kostenstijging in de zorg te verminderen. Maar wat is innovatie nou eigenlijk? En is het allemaal wel zo vernieuwend of is het veelal oude wijn in nieuwe zakken? Een voorstel voor echte innovatie.

Lees meer »

Opinie

 
Hebt u de MedZ al gelezen?
     

    Reacties