Komt u ook naar de VPH Toekomstsessies?

Door Erik van Dijk op 14 september 2018 • 2 minuten
Wat is uw mening over het huisartsenvak en de inzet van VPHuisartsen? De huisartsenzorg staat onder druk, hoofdpijndossiers als de ANW en financiering beheersen onze onderlinge gesprekken. Het VPH bestuur is zeer actief op een aantal belangrijke dossiers zoals de spoedzorg, terugdringen administratieve lasten en de kernwaarden van ons mooie vak. Er beloven belangrijke wijzigingen aan te komen volgens het […]

Lees meer »

Preferentiebeleid: van kostenbeheersing tot perversiteit

Door Anton Maes op 5 september 2018 • 8 minuten
Een eigen preferentiebeleid van individuele zorgverzekeraars werd ingezet in 2008 en heeft ertoe geleid dat de prijzen van generieke geneesmiddelen in Nederland stevig zijn gedaald. Zo zegt toezichthouder Zorginstituut Nederland (GIPeiling 2015, pg.26) over de farmaciekosten 2015 dat preferentiebeleid 720 miljoen euro heeft bespaard, dit is 42 euro per Nederlander (NB: gemiddelde zorgkosten per Nederlander […]

Lees meer »

MedZ 4: op zoek naar alternatieven voor de ANW zorg

Door Erik van Dijk op 25 augustus 2018 • 1 minuut
In MedZ nummer 4 besteden we opnieuw uitgebreid aandacht aan het voor praktijkhouders zo belangrijke onderwerp ANW. Aan de problemen, maar vooral ook: aan de oplossingen. Want die zijn er! Er zijn al veel praktijken die binnen het huidige model werken aan oplossingen. Die best practices worden online volop gedeeld, en daar kun je als […]

Lees meer »

VPHuisartsen nu ook actief via LinkedIn en Facebook

Door Erik op 20 augustus 2018 • 1 minuut
Via de landelijke media, onze website en twitter was u al gewend om alle activiteiten van de Vereniging voor Praktijkhoudende huisartsen te volgen. Sinds kort hebben we daar een Facebook– en LinkedIn pagina aan toegevoegd. Rondom onderwerpen als de discussie in de ANW zorg, het Hoofdlijnen akkoord en Herijking van de kernwaarden, vinden wij het belangrijk om u goed en snel te informeren over […]

Lees meer »

ANW-zorg 2019 via HDS: weinig veranderingen, wel risico extra werk. PAS OP!

Door Erik op 13 augustus 2018 • 6 minuten
Elke huisarts zal bekend zijn met de problemen die er heden ten dage spelen op de huisartsenpost bij het leveren van niet uitstelbare spoed-huisartsenzorg in avonden, nachten en weekenden (ANW). VPHuisartsen heeft daar de afgelopen jaren reeds uitgebreid aandacht aan besteed. Recent werd het nog eens treffend verwoord door de huisartsen in West-Friesland met hun […]

Lees meer »

Wijzigingen Beleidsregel 2019: principiële verbeteringen op een aantal vlakken

Door Erik op 7 augustus 2018 • 8 minuten
De nieuwe beleidsregel [1] Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg voor het jaar 2019 telt 97 pagina’s. In dit document staat beschreven op welke wijze toezichthouder NZa van haar bevoegdheid gebruik maakt om binnen de Zorgverzekeringswet tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te leggen op het gebied van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. VPHuisartsen zet voor u in dit artikel de […]

Lees meer »

Herijking postcodelijst achterstandsproblematiek. Een duidelijke verbetering!

Door Redactie op 2 augustus 2018 • 6 minuten • 1 reactie(s)
Misschien is per 2019 de aanpassing en herijking van de postcodelijst achterstandsproblematiek wel de grootste wijziging in de financieringsstructuur van de huisartsenzorg. De onderbouwing te komen tot veranderen, zo is te lezen in de Beleidsregel 2019 [1], is het feit dat de huidige postcodesystematiek een vrij grofmazig middel is om achterstandsproblematiek weer te geven. Een […]

Lees meer »

Onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg: veel mooie woorden

Door Redactie op 28 juli 2018 • 8 minuten
Samenvatting onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg 2019 t/m 2022: veel mooie woorden… en nog veel werk aan de winkel voor de daden! Op 11 juli 2018 hebben de achterbannen van alle bij het akkoord betrokken partijen (minister VWS, ZN als koepel van de verzekeraars, LHV, InEen en de Patiëntenfederatie Nederland) ingestemd met het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg [1] 2019 tot […]

Lees meer »

Twitter
Op de hoogte blijven? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.