Praktijkaccreditering vereenvoudigd naar 1 keer per 3 jaar

Door Redactie op 16 november 2018 • 1 minuut
Eerder berichtten wij u over het standpunt van VPHuisartsen inzake de praktijkaccreditering. Het College van Deskundigen van NPA (NHG, LHV, VPHuisartsen, InEen, ZN en Patiëntenfederatie Nederland) heeft besloten om per 2019 de praktijkaccreditering te vereenvoudigen naar eenmaal per 3 jaar (voorheen jaarlijks) conform onze wens. Naast de driejaarlijkse accreditatiecyclus is het mogelijk om te kiezen […]

Lees meer »

Uw AOV bij Movir? Overstappen loont!

Door Redactie op 14 november 2018 • <1 minuut
Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij Movir? Dan worden uw premie en voorwaarden gewijzigd en dat is niet altijd gunstig. VPHuisartsen heeft een AOV-mantel met De Goudse, met goede voorwaarden en een extra aantrekkelijk tarief. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur. Let op! Heeft u een 5-jaarscontract met Movir? Dan is het extra belangrijk […]

Lees meer »

Ook VPHuisartsen is tegen verplichte jaarlijkse accreditering

Door Erik van Dijk op 29 oktober 2018 • 1 minuut • 1 reactie(s)
Op 26 oktober is er een mail gestuurd door de door ons zeer gewaardeerde HRMO-beweging. Zij zijn samen met de landelijke huisartsopleidersvereniging LHOV de strijd aangegaan tegen de verplichte jaarlijkse accreditatie van huisartsopleiders. Immers, de huisartsopleiders zijn de enige huisartsen die momenteel verplicht zijn gesteld om een accrediteringsproces te doorlopen. VPhuisartsen is al sinds vorig […]

Lees meer »

Huisartsen stellen samen Toekomst Huisartsenzorg vast. Doet u ook mee!?

Door Erik van Dijk op 25 oktober 2018 • 2 minuten
Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg eruit? Wat doen huisartsen wel en wat juist niet, en wat zijn de waarden op basis waarvan we ons vak vormen? Wanneer bieden wij reguliere huisartsenzorg, en wanneer spoedeisende zorg? Alle Nederlandse huisartsen en huisartsen in opleiding kunnen tussen 23 oktober en 4 november over dit onderwerp hun […]

Lees meer »

Komt u ook naar de VPH Toekomstsessies?

Door Erik van Dijk op 14 september 2018 • 2 minuten
Wat is uw mening over het huisartsenvak en de inzet van VPHuisartsen? De huisartsenzorg staat onder druk, hoofdpijndossiers als de ANW en financiering beheersen onze onderlinge gesprekken. Het VPH bestuur is zeer actief op een aantal belangrijke dossiers zoals de spoedzorg, terugdringen administratieve lasten en de kernwaarden van ons mooie vak. Er beloven belangrijke wijzigingen aan te komen volgens het […]

Lees meer »

Preferentiebeleid: van kostenbeheersing tot perversiteit

Door Anton Maes op 5 september 2018 • 8 minuten
Een eigen preferentiebeleid van individuele zorgverzekeraars werd ingezet in 2008 en heeft ertoe geleid dat de prijzen van generieke geneesmiddelen in Nederland stevig zijn gedaald. Zo zegt toezichthouder Zorginstituut Nederland (GIPeiling 2015, pg.26) over de farmaciekosten 2015 dat preferentiebeleid 720 miljoen euro heeft bespaard, dit is 42 euro per Nederlander (NB: gemiddelde zorgkosten per Nederlander […]

Lees meer »

MedZ 4: op zoek naar alternatieven voor de ANW zorg

Door Erik van Dijk op 25 augustus 2018 • 1 minuut
In MedZ nummer 4 besteden we opnieuw uitgebreid aandacht aan het voor praktijkhouders zo belangrijke onderwerp ANW. Aan de problemen, maar vooral ook: aan de oplossingen. Want die zijn er! Er zijn al veel praktijken die binnen het huidige model werken aan oplossingen. Die best practices worden online volop gedeeld, en daar kun je als […]

Lees meer »

VPHuisartsen nu ook actief via LinkedIn en Facebook

Door Erik op 20 augustus 2018 • 1 minuut
Via de landelijke media, onze website en twitter was u al gewend om alle activiteiten van de Vereniging voor Praktijkhoudende huisartsen te volgen. Sinds kort hebben we daar een Facebook– en LinkedIn pagina aan toegevoegd. Rondom onderwerpen als de discussie in de ANW zorg, het Hoofdlijnen akkoord en Herijking van de kernwaarden, vinden wij het belangrijk om u goed en snel te informeren over […]

Lees meer »

Twitter
Op de hoogte blijven? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.