Nieuwe vereniging van praktijkhoudende huisartsen: VPHuisartsen

Persbericht  26 november 2009 – VPHuisartsen De leden van de huisartsenorganisatie Comité WAKE UP!! (CWU) hebben in overgrote meerderheid besloten een nieuwe huisartsenvereniging op te richten. De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) zal specifiek de belangen van de huisartsen-praktijkhouders behartigen. Behoud van de professionele kernwaarden en verbetering van de voorwaarden voor een gezonde praktijkvoering, zijn de…

Huisartsen uiterst kritisch over ‘eindbod Klink’

(Persbericht 21 september 2009) 
Comité WAKE UP (voorloper van de VPHuisartsen) en Stichting de Vrije Huisarts

De huisartsen in ons land staan uitermate kritisch tegenover de kortingsmaatregelen in het zogenaamde “Eindbod” van minister Klink van VWS. De gemiddelde huisartsenpraktijk kan een omzetdaling tegemoet zien van € 30.000 – € 35.000 per jaar. In aanloop tot de vergadering van de Ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) op 17 september j.l., heeft het bestuur van Stichting De Vrije Huisarts de Nederlandse huisartsen opgeroepen publiekelijk hun tegenstem uit te spreken over het eindbod van minister Klink. Meer dan 1.400 huisartsen hebben dat inmiddels gedaan.

Klink en bestuur Landelijke Huisartsenvereniging onder vuur van praktijkhouders

(Persbericht 21 september 2009)
Comité WAKE UP (voorloper van de VPHuisartsen) en de Stichting de vrije Huisarts

Stichting de Vrije Huisarts (DVH) en Comité WAKE UP!! (CWU) zijn verontrust over de ingrijpendebezuinigingsmaatregelen die minister Klink van VWS voor de huisartsgeneeskundige zorg wil doorvoeren. Daarnaast zijn zij zeer ontstemd over het persbericht wat het LHV bestuur na de laatste ledenraad heeft uitgebracht met een weergave van de besluitvorming door de ledenraad, haaks op de werkelijkheid. De kortingsmaatregelen veroorzaken in een gemiddelde praktijk een omzetverlies van€ 30.000 – € 35.000 per jaar, met onontkoombare, negatieve consequenties voor praktijkvoering en kwaliteit van zorg.