ANW next-step

Veel huisartsen worstelen met de ANW-diensten. De werkdruk is hoog en de motivatie staat onder druk. Huisartsenposten Oost-Brabant is gestart met het programma ‘Continuïteit en dienstbelasting’ in de ANW-zorg. Tijd voor the next step.

‘Bureaucratische werkelijkheid sluit niet aan bij dagelijkse praktijk van zorgverleners’

Onjuiste perceptie over cijfers, verschillende waarheden, gegeneraliseerde beeldvorming. Dat is wat er óók aan de hand is in de Nederlandse zorg. Tot die conclusie komt Edwin Brugman, directeur Kennismanagement en Netwerken bij VvAA. Zijn diagnose: teveel gepraat óver zorgverleners en patiënten. In plaats van te investeren in noodzakelijk vertrouwen, lijken beleidsmakers en zorgverzekeraars vooral het wantrouwen te voeden. ‘Er is behoefte aan countervailing power.’