21 september 2017 • Redactie • 2 minuten • 1.438x gelezen 10 reactie(s)

VPHuisartsen zonder LHV naar CBb vanwege ANW clausule in inschrijftarief

Nieuws VPHuisartsen dient aanvullende gronden van beroep in bij het CBb, tegen het besluit van de Nederlandse Zorg autoriteit, vanwege een foutieve omschrijving van de prestatie 'inschrijftarief'.

Deel dit artikel via          

In het begin van dit jaar hebben VPHuisartsen en LHV bezwaar gemaakt bij de Nederlandse Zorg autoriteit tegen de tariefbeschikking 2017. In die tariefbeschikking is de prestatieomschrijving van het inschrijftarief zo geformuleerd dat de indruk ontstaat dat een deel van het tarief wordt uitbetaald om de ANW diensten te borgen. Onduidelijk is welk deel dit zou moeten zijn, en een concreet bedrag werd ook niet genoemd. Echter, in 2002 is de vergoeding voor inconveniënten, waaronder de diensten, uit de huisartsentarieven gehaald. In het inschrijftarief ís dus helemaal geen voorziening getroffen voor het borgen van de diensten. Praktijkhoudende huisartsen moeten hun diensten wel borgen, maar dat is op grond van besluiten in de Ledenraad van de LHV dat het aanbod van de huisarts ’24/7′ is. Hierdoor worden huisartsen via de wet BIG en de WKKG verplicht tot een 24/7 borging van de zorg.
Het bezwaar van VPHuisartsen en LHV is door de Nederlandse Zorg autoriteit op 9 mei jl behandeld en op 30 juni ontvingen we het bericht dat ons bezwaar door de Nederlandse Zorg autoriteit is afgewezen.

Vanwege de onjuiste omschrijving van de prestatie ‘inschrijftarief’ menen zorgverzekeraars dat ze het recht hebben om huisartsen die de ANW zorg voor hun patiënten níet borgen, te korten op het inschrijftarief. Daarbij kunnen ze willekeurig te werk gaan. De consequentie hiervan is dat een huisarts die -om wat voor reden dan ook (overmacht?)- de ANW zorg voor kortere of langere tijd niet borgt, gekort kan worden op de tarieven die hij/zij ontvangt of reeds ontving voor de zorg die overdag wordt of werd geleverd. Dat is in onze ogen principieel niet juist en kan voor huisartsen grote financiële gevolgen hebben. Nu het steeds moeilijker wordt om waarnemers te vinden voor de diensten en de kans op een overmacht-situatie dus beduidend is toegenomen, is correctie van de tariefbeschikking/omschrijving des te belangrijker geworden.

Bovenstaande is voor VPHuisartsen reden geweest om tegen het besluit van de Nederlandse Zorg autoriteit aanvullende gronden van beroep in te dienen bij het CBb, hetgeen 19 september geschiedde. LHV heeft besloten niet mee te doen met dit beroep. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Er zijn 10 reacties op dit artikel

 1. Pieter Schoenmakers schreef:

  ….”op grond van besluiten in de Ledenraad van de LHV dat het aanbod van de huisarts ’24/7′ is. Hierdoor worden huisartsen via de wet BIG en de WKKG verplicht tot een 24/7 borging van de zorg”….
  De huisartsen zijn in mijn ogen dus niet alleen de praktijkhoudende huisartsen, maar alle (huis)artsen met een huisartsregistratie; iedere (huis)arts is dan verantwoordelijk voor het vervullen van de 24/7 plicht. Hoe een en ander geregeld moet worden, is van later zorg, maar het kan de dienstverplichting met 25-30% verlagen.
  Beter nog is het aanbod van 24/7 intrekken, zodat iedere individuele huisarts een afweging kan maken of het doen van diensten bij zijn steeds drukker wordende werkzaamheden kan passen, en belangrijker het zorgt ervoor dat de onderhandelingspositie sterker wordt; de verzekeraar moet 24/7 zorg inkopen voor haar verzekerden, voor de juiste prijs kan die ingekocht worden (en niet als nu, de huisartsen doen het sowieso)

  • Wouter van den Berg schreef:

   Pieter,

   De uitgebreide versie van het LHV standpunt is dat er voor praktijkhouders sprake is van een juridische verplichting en voor overige huisartsen van een morele verplichting.

   • Pieter Schoenmakers schreef:

    Ook als je geen lid van die club bent ?
    Mijn moraal om diensten te verrichten is onveranderd hoog, maar niet meer onder een volledig achterhaalde en niet meer van deze tijd zijnde verplichting

 2. Frans Boute schreef:

  De NZA volgende zijn de praktijkhoudende huisartsen cq de gevestigde huisartsen met hun dagtarief/inschrijftarief verantwoordelijk voor de 24/7 zorg. Dat betekent dat huisartsen die wel diensten moeten doen voor hun herregistratie, maar niet een eigen praktijk hebben, de verantwoordelijkheid voor de continuïteit naast zich neer (kunnen) blijven leggen. En juist in de huidige discussie van de ANWdiensten, is het van belang dat dit een item is die niet op deze manier geregeld moet worden. Dit maakt de praktijkhoudende huisarts weer meer tot verantwoordelijke van een inmiddels overbelast systeem
  Een beroep hiertegen is voor de toekomst belangrijk.

 3. Lydia Voorkamp schreef:

  Ik ben blij dat jullie je blijven inzetten en hier geen genoegen mee nemen. Hopelijk wordt het oordeel herzien, want de gevolgen als dat niet gebeurt kunnen inderdaad groot zijn. Jammer dat de LHV afhaakt, het is voor mij weer een typisch voorbeeld van het feit dat de LHV de belangen van haar beroepsgroep onvoldoende behartigt.

 4. Pieter Hoff schreef:

  Heel goed dat VPH zich hier druk om maakt. Bravo! (En waar is de LHV ???)

 5. Patrick Albert schreef:

  Ben hier heel blij mee.
  Laat weer eens zien dat die zogenaamde Zorgautoriteit volledig aan de leiband van het ministerie loopt en het belang van verzekeraars zwaarder laat wegen dan het belang van huisartsen.

 6. alwin ten Have schreef:

  goed gedaan!

 7. Corinne Lamers schreef:

  Heel goed dat jullie deze principekwestie voor ons als praktijkhouders aanvechten! Dank, door jullie voel ik mijn belangen wel behartigd.

 8. Marco den Haan schreef:

  Heel goed!
  Een belangrijke principekwestie. Ook al omdat op deze manier de suggestie wordt gewekt door de zorgautoriteit dat hierin ook ‘aanvullende’ beloning voor de diensten zou bestaan, waarmee de discussie rond onze NIET-marktconforme ANW-tarieven wordt geschaad. Naast veel moeite kost het immers ook steeds meer geld de diensten te ‘verkopen’ (het blijft een rare term voor een verliesgevende actie…) En dat is wat mij betreft een belangrijke misstand.