Crisis? What crisis? (part 1)

Eerder schreef ik reeds over overgewicht in Nieuw Zeeland (https://www.vphuisartsen.nl/een-hollandse-huisarts-in-nieuw-zeeland-2-levensgevaarlijk-vet/ ) maar het is uiteraard een mondiaal probleem. Naast de medische moeilijkheden die dit met zich meebrengt, staan we mede daardoor aan de rand van een financiële afgrond – dramatisch voorbeeld is de Verenigde Staten, waar men een verdrievoudiging van de kosten voor CVA en hartinfarcten…

onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg

Slechts deel huisartsenposten beloont huisarts voor extra ANW-werk in Wlz

Op dit moment is de stand van zaken zo dat bij inschrijving op naam van een patiënt bij een praktijkhoudende huisarts, deze inschrijving inhoudt dat de patiënt de beschikbaarheid heeft van het hele integrale pakket aan huisartsgeneeskundige zorg, 24 uur per dag en 7 dagen per week, dus inclusief de ANW-spoedzorg. Dit werd nog eens…

Doelmatig prestaties belonen?

In deze periode, waarin zorgverzekeraars de resultaatbeloningen ‘Doelmatig/ Formulariumgericht voorschrijven’ communiceren, komt bij vele praktijkhouders de vraag naar boven wat nu eigen bedoeld wordt met de prestatie ‘doelmatig voorschrijven’? De prestatiebeloning is altijd een bezuinigingsmaatregel geweest. Enerzijds door de besparing op farmaceutisch gebied maar anderzijds omdat veel van de prestatiebeloningen uiteindelijk niet uitgekeerd wordt. De…