CAO’s

CAO Huisartsenzorg 2013 incl. salaristabel CAO huisartsenzorg (doktersassistente) 2011-2012 Salaristabel vanaf 1 april 2012 CAO Hidha 2011 CAO huisartsenzorg (dokterassistente) 2010 CAO HIDHA 2010

Lees verder

Vrije Huisartsgeneeskunde

Projectgroep VPHuisartsen Inventarisatie huidige knelpunten rond contractering ZV’s. Onderzoek (juridische) mogelijkheden om ‘buiten het bestel’ te gaan. Ervaringen ‘vrije’ tandartsen en andere ‘vrije’ zorgaanbieders. Financiële risico’s en consequenties. Directe betalingen…

Lees verder

Marktwerking of Samenwerking

Projectgroep VPHuisartsen Opzet en organisatie landelijk congres eind 2010 / begin 2011. Contacten leggen met mogelijke coalitiepartners. Uitnodigen markante en spraakmakende sprekers van binnen en buiten de zorg. Publiciteit en…

Lees verder

Bezuinigingsvoorstellen VWS 2010

Projectgroep VPHuisartsen Inventarisatie concrete kortingsvoorstellen t.a.v. huisartsenzorg. Analyse bezuinigingseffect op kwaliteit van zorg en feitelijke (macro)kostenreductie. Voorstellen voor mogelijke besparingen in zorgkosten zoals versterking poortwachters (verwijs)functie, bedrempeling 2e lijn, bestijding…

Lees verder