CAO’s

CAO Huisartsenzorg 2013 incl. salaristabel CAO huisartsenzorg (doktersassistente) 2011-2012 Salaristabel vanaf 1 april 2012 CAO Hidha 2011 CAO huisartsenzorg (dokterassistente) 2010 CAO HIDHA 2010

Lees verder

Vrije Huisartsgeneeskunde

Projectgroep VPHuisartsen Inventarisatie huidige knelpunten rond contractering ZV’s. Onderzoek (juridische) mogelijkheden om ‘buiten het bestel’ te gaan. Ervaringen ‘vrije’ tandartsen en andere ‘vrije’ zorgaanbieders. Financiële risico’s en consequenties. Directe betalingen…

Lees verder

Marktwerking of Samenwerking

Projectgroep VPHuisartsen Opzet en organisatie landelijk congres eind 2010 / begin 2011. Contacten leggen met mogelijke coalitiepartners. Uitnodigen markante en spraakmakende sprekers van binnen en buiten de zorg. Publiciteit en…

Lees verder

Bezuinigingsvoorstellen VWS 2010

Projectgroep VPHuisartsen Inventarisatie concrete kortingsvoorstellen t.a.v. huisartsenzorg. Analyse bezuinigingseffect op kwaliteit van zorg en feitelijke (macro)kostenreductie. Voorstellen voor mogelijke besparingen in zorgkosten zoals versterking poortwachters (verwijs)functie, bedrempeling 2e lijn, bestijding…

Lees verder

ANW zorg

Projectgroep VPHuisartsen Inventarisatie knelpunten bij deelnemers in realisatie ANW zorg. Onderzoek regionale verschillen in ANW belasting en organisatie. Effect samengaan HAP en SEH op werklast en kwaliteit spoedzorg. NZa-advies wettelijke…

Lees verder

Professionele kernwaarden en organisatie huisartsenzorg

Projectgroep VPHuisartsen Inventarisatie gevolgen Marktmodel voor arbeidsomstandigheden, organisatie huisartsenzorg en professionele kernwaarden. Inventarisatie ervaringen praktijkhouders met zorgmarkt in relatie tot praktijkorganisatie, arbeidssatisfactie, administratieve druk en toekomstverwachting. Professionele kernwaarden in relatie…

Lees verder