Nieuw ledenportaal online

U heeft als lid afgelopen week een email ontvangen met het verzoek om in ons nieuwe ledenportaal in te loggen en gegevens toe te voegen. Bij enkele honderden leden is dit reeds goed verlopen, waarvoor dank. Bij enkele leden leverde deze procedure echter wat problemen op, die allen waren terug te voeren op het niet…

Omzetting naar abasaglar is geen reguliere ketenzorg!

Via diverse kanalen bereiken ons gelijkgestemde meningen over de omzetting van het middel Lantus® naar abasaglar, binnen de diabetes ketenzorg. Wellicht een prachtige kostenreductie voor diverse partijen, maar vooral wederom een kostenpost voor de praktijkhouder. Doelmatige zorg en kostenreductie zijn uiteraard begrijpelijk en noodzakelijk om de zorg betaalbaar te houden, maar als praktijkhouders moeten we…