onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg

Slechts deel huisartsenposten beloont huisarts voor extra ANW-werk in Wlz

Op dit moment is de stand van zaken zo dat bij inschrijving op naam van een patiënt bij een praktijkhoudende huisarts, deze inschrijving inhoudt dat de patiënt de beschikbaarheid heeft van het hele integrale pakket aan huisartsgeneeskundige zorg, 24 uur per dag en 7 dagen per week, dus inclusief de ANW-spoedzorg. Dit werd nog eens…

Doelmatig prestaties belonen?

In deze periode, waarin zorgverzekeraars de resultaatbeloningen ‘Doelmatig/ Formulariumgericht voorschrijven’ communiceren, komt bij vele praktijkhouders de vraag naar boven wat nu eigen bedoeld wordt met de prestatie ‘doelmatig voorschrijven’? De prestatiebeloning is altijd een bezuinigingsmaatregel geweest. Enerzijds door de besparing op farmaceutisch gebied maar anderzijds omdat veel van de prestatiebeloningen uiteindelijk niet uitgekeerd wordt. De…