Onduidelijkheid rondom aansluiting Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Landelijk is er veel onduidelijkheid en zeker ook ophef ontstaan over de “verplichte” aansluiting die praktijken via hun HIS-leveranciers moeten gaan regelen, teneinde de uitwisseling van gegevens uit patiëntendossiers te faciliteren naar zogenaamde Persoonlijke Gezondheidsomgeving apps (PGO’s). Met een PGO kan een patiënt via een eigen gekozen en gecertificeerde app toegang krijgen tot een deel…

Internetconsultatie sectoroverstijgende betaaltitel

De NZa vraagt voor 31 mei uw input via een internetconsultatie rondom een sectoroverstijgende betaaltitel.  Een betaaltitel óver de schotten van de sectoren (bijvoorbeeld fysiotherapie en medisch specialistische zorg) heen en/of óver de lijnen van de verschillende wettelijke domeinen (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg). Zo ontstaat meer ruimte voor samenwerking en het samen leveren van zorg.…

Kosteloos medische dossiers opvragen? Stuur ze ons wederkerende vragenformulier retour!

Wordt u ook niet goed van al die kantoren die klakkeloos volledige medische dossiers proberen op te vragen? Sowieso was ons standpunt al om daar niet zomaar aan mee te werken, zie ook ons advies uit 2019, maar we hebben er nu ook een wederkerend vragenformulier bij opgesteld. Wij hebben gemeend een formulier te ontwikkelen wat…