Voortgang Integraal Zorgakkoord (IZA)

De afgelopen weken was het even stil rondom het integraal zorgakkoord. Na diverse kritische opmerkingen, voornamelijk vanuit de huisartsenorganisaties, is het ministerie van VWS een volgende versie van het akkoord gaan uitwerken. Op vrijdag 12 augustus ontvangen alle betrokken partijen een nieuwe versie. In de komende week gaan we beoordelen of dit aan onze eisen…

LHV en VPH maken bezwaar tegen tarieven huisartsenzorg 2023

LHV en VPH zien belangrijke pijnpunten in de kort geleden gepubliceerde Prestatie- en tariefbeschikking van de NZa en maken daarom formeel bezwaar. Met de huidige grote druk op de huisartsenzorg is het extra belangrijk dat er geen nieuwe problemen worden gecreëerd. Het schrappen van de mogelijkheid om intensieve zorg te kunnen declareren bij visites aan…

Actiewebsite live

Donderdag 16 juni is de website www.huisartseninactie.nl gelanceerd. Hier vindt u alle informatie over de actieweek waarin we aandacht vragen voor de druk op de huisartsenzorg en laten zien dat wij staan voor goede patiëntenzorg, nu en in de toekomst. Bezoek de website en lees hoe u kunt meedoen, als huisarts, medewerker in de huisartsenzorg,…