Betere gezondheidszorg door betere informatie?

Onder deze titel verscheen recent het resultaat van een sociologisch onderzoek dat Stephen Verhage aan de Universiteit van Amsterdam verrichtte naar de invoering van het (L-)EPD door minister Klink, althans de ministeriële poging daartoe. Het is bijzonder om bevestigd te zien, in systematisch sociologisch onderzoek, hoe de activiteiten tegen de topdown invoering van het EPD, hebben bijgedragen aan de ondergang van het L-EPD in zijn huidige vorm en omvang.

Landelijk EPD in de ijskast

Dinsdag 6 juli nam de Eerste Kamer bijna kamerbreed (op het CDA na) 3 moties aan die verdere uitrol van het L-EPD voorlopig stilleggen. De motie van PvdA senator Tan heeft in ieder geval gevolgen voor de verplichte aansluiting aan het LSP, die is van de baan. Er mogen geen onomkeerbare stappen worden gezet inzake het L-EPD. Indien men vrijwillig wil aansluiten aan het LSP, dan is daar nog steeds de gelegenheid voor, de subsidiemogelijkheid wordt echter niet verlengd. Bovendien moet men om aan te sluiten aan strikte en strenge beveiligingseisen voldoen in de zin van de WGBO. Daarbij rijst wel de vraag of er bij de huidige geringe animo nog veel huisartsen zullen aansluiten.

Functionele bekostiging

Ik vraag me af in hoeverre de functionele of integrale bekostiging vorm krijgt. De indruk bestaat dat het maar moeizaam van de grond komt. Langzamerhand doen de meeste huisartsen wel mee met de diabeteszorg, maar hoe staat het met CVRM of COPD? Onlangs werd een COPD zorgstandaard uitgebracht, (overigens niet door de NHG) en ik…

functionele bekostiging

We horen er de laatste tijd niet zoveel meer over, die functionele of integrale bekostiging. Onlangs nog (overigens niet van de NHG) weer een COPD zorgstandaard, maar wie van ons doet er eigenlijk iets mee of aan mee? De DM zorgstandaard en bekostiging is langzamerhand bij de meeste huisartsen ingevoerd, maar de rest? Zijn er…

Aansluiting LSP, subsidie VWS

Het zijn vreemde tijden. Enerzijds worden in de zorg forse bezuinigingen doorgevoerd (elke praktijkhouder zal dat na het eerste kwartaal inmiddels gemerkt hebben), anderzijds hebben alle huisartsen nu al voor de 2e keer een brief ontvangen van VWS  om toch vooral de subsidieaanvraag niet te laten liggen. De laatste keer zelfs vergezeld van een gezamenlijke brief van de softwareleveranciers, die uitspreken op korte termijn te migreren naar het LSP en de huidige OZIS standaarden af te bouwen. Als een bezuinigende overheid huisartsen  bijna een subsidie wil opdringen  schuilt er meestal een addertje onder het gras.