ANW-enquête II; OVERZICHT

In het najaar van 2010 heeft HuisartsVandaag in samenwerking met VPHuisartsen twee enquêtes gehouden over de ANW-zorg. Deel I ging over ‘Feiten en Getallen’ met de focus op de feitelijke werklast en de verkoop van ANW-diensten. [zie eerdere publicatie deel I]. Deel II vroeg meer naar persoonlijke ervaringen met en visies op de (acute) huisartsenzorg…

V ANW enquête II: Kenmerken deelnemers, representativiteit en reacties

Resultaten enquête ANW-zorg II van HuisartsVandaag en VPHuisartsen

Samenvatting hoofdstuk V

Van de 1070 deelnemende huisartsen is 84,8% lid van de LHV en 22,5% van VPHuisartsen.Van alle praktijkhouders in ons land deed 11,3% mee aan de ANW-enquête. Het percentage mannen ligt 10% hoger, dat van vrouwen 10% lager dan het landelijk gemiddelde. Praktijkhouders van het platteland en verstedelijkt platteland zijn minder, die uit het stedelijk gebied zijn sterker vertegenwoordigd dan het landelijk gemiddelde. Gezien de aantallen en de kenmerken van de populatie geënquêteerden is sprake van een redelijke afspiegeling van de landelijke verhoudingen van de beroepsgroep.

anwiii_verantwoordelijkheid_anw-zorg_praktiserende_huisartsen

III ANW enquête II: Randvoorwaarden voor toekomstige ANW-zorg

Ruime meerderheid van huisartsen voor ontkoppeling dag- en ANW-zorg

Een ruime meerderheid van de huisartsen is voor ontkoppeling van dag- en ANW-zorg (>61%), 6 % is hiertegen. Ruim 4% van de praktijkhouders is na ontkoppeling niet langer bereid ANW-diensten te doen.

Resultaten enquête ANW-zorg II van HuisartsVandaag en VPHuisartsen

Inleiding

In het najaar van 2010 heeft  HuisartsVandaag in samenwerking met VPHuisartsen twee enquêtes gehouden over de ANW-zorg. Deel I ging over ‘Feiten en Getallen’ met het focus op de feitelijke werklast en de verkoop van ANW-diensten. Deel II vroeg meer naar persoonlijke ervaringen met en visies op de (acute) huisartsenzorg buiten normale praktijkuren.
Bij  deel II van de enquête waren er 1227 aanmeldingen en gaven 1093 huisartsen antwoord op alle vragen. Naast praktijkhouders (zelfstandig, dienstverband, apotheekhoudend) gaat het daarbij ook om hidha’s en waarnemers.

anwii_arbeidsomstandigheden

II ANW enquête II: Organisatie en beleid van HAP en KDS

HELFT HUISARTSEN NEGATIEF OVER ONTWIKKELINGEN ANW-ZORG OP HUISARTSENPOST

Driekwart van de huisartsen is positief over de kwaliteit van de geleverde ANW- zorg. Over arbeidsomstandigheden, organisatie en bestuur van de HAP geeft de helft van hen een positief oordeel. De ontwikkelingen rond de ANW-zorg van de laatste jaren, wordt door de helft van de huisartsen als negatief ervaren, door 30% als positief.

Resultaten enquête ANW-zorg II van HuisartsVandaag en VPHuisartsen

Inleiding

In het najaar van 2010 heeft  HuisartsVandaag in samenwerking met VPHuisartsen twee enquêtes gehouden over de ANW-zorg.

IV. De substitutie van zorg in de eerstelijn

Dit is het vierde artikel van de ‘Projectgroep Randvoorwaarden’ van VPHuisartsen over de financiële staat van de huisartsgeneeskunde in Nederland. Eerder publiceerde de projectgroep artikelen over de praktijkkosten en het norminkomen van de huisarts en de mogelijke financieringsvormen van de huisartsenzorg. Onderstaand artikel completeert de reeks en gaat over substitutie van zorg vanuit de tweede- naar de eerstelijn.

De rode draad van dit artikel is dat gesubstitueerde zorg in de eerstelijn wordt geleverd voor een fractie van deze zorg in de tweedelijn zou kosten. De besparingen worden met concrete voorbeelden onderbouwd. De projectgroep is van mening dat gesubstitueerde zorg behoort tot het aanvullend- en bijzonder zorgaanbod van de huisarts en als zodanig hoort te worden gefinancierd. Dit in weerwil van de behoefte van overheid en zorgverzekeraars om deze zorg, om financieel-technische redenen, zo snel mogelijk onder te brengen in het reguliere basiszorgaanbod.