PERSBERICHT: VPHuisartsen wint zaak tegen NZa over belemmering vrije artsenkeuze

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft vandaag uitspraak gedaan in het door VPHuisartsen ingestelde beroep tegen de NZa-Tariefsbeschikking Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015. In de uitspraak beargumenteert het CBb dat de NZa in strijd handelt met artikel 13 van de Zorgverzekeringswet door een contractvereiste op te nemen in de Tariefsbeschikking. Gesteld wordt dat de NZa geen financiële hinderpaal mag opwerpen voor de vrije artsenkeuze.

Eindverslag stuurgroep in vervolg op ‘het roer moet om’

Nadat de actiegroep Het Roer Moet Om (HRMO) begin juni het manifest aan de deuren van VWS heeft gespijkerd en het daarop volgende debat in de Rode Hoed is er veel gebeurd. Op initiatief van LHV, NHG en Ineen zijn er een stuurgroep en drie werkgroepen geformeerd waarin naast de beroepsverenigingen ook ACM, Ineen, VWS, NZa, NPCF ZN en zorgverzeraar DSW zitting hadden. Zij zijn deze zomer aan de slag gegaan met de door HRMO gesignaleerde problemen.