Vragen rondom het coronatientje?

In april 2020 hebben LHV, InEen en VPHuisartsen met zorgverzekeraars en de NZa afspraken gemaakt over het zogenaamde ‘coronatientje’. Hoe is dit tientje berekend? Komt er een nieuw ‘tientje’? Hieronder vertellen we u daarover meer. Waarvoor was het ‘coronatientje’ nou precies bedoeld?Het tientje bestaat uit 2 delen: € 7,75 is compensatie voor de teruggelopen omzet;…

Kerntaken en voortgang ANW besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering

Op woensdagavond 4 november jl. werd de algemene ledenvergadering gehouden.Vanwege Covid-19 en de richtlijnen hieromtrent was dit een digitale bijeenkomst en kon eenieder vanuit zijn/haar gewenste plek deelnemen. Herverkiezing bestuursledenDe avond werd gestart met de herverkiezing van een drietal bestuursleden. Te weten: Erikvan Dijk (penningmeester), Lammert Hoeve (secretaris) en Dick Groot (voorzitter). De drieheren vervullen…

Het paard moet vóór de wagen gespannen worden!

Onderstaande ingezonden brief van collega Patrick Smeets konden wij u gewoon niet onthouden. Dit zijn de signalen die belangrijk zijn, en waar wij ons als VPH iedere dag opnieuw voor inzetten. Behoud van identiteit, autonomie, werkplezier & een gezond praktijkhouderschap. Beste mede VPH leden, Enkele primaire opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen integratie van de…

Vraag zorgbonus aan vóór 29 oktober

Tot 29 oktober kunnen ook praktijkhouders een zorgbonus aanvragen voor de eigen medewerkers. Het gaat hierbij vooral om doktersassistenten en praktijkondersteuners die tussen 1 maart en 1 september werkzaam waren en hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19.Door enkele zinsneden binnen de richtlijnen van het ministerie is er bij praktijkhouders twijfel ontstaan of de zorgbonus…