Geen uitspraak CBB, wel versnelde bodemprocedure inzake contracteerverplichting

Op vrijdag 20 maart 2015 diende een kort geding bij de voorlopige voorzieningen rechter van het CBB (College voor Beroep van het Bedrijfsleven), waarin VPHuisartsen de door de NZa opgelegde verplichting tot het hebben van een contract met een zorgverzekeraar om bepaalde verrichtingen te mogen declareren werd aangevochten. De rechter kwam niet direct tot een uitspraak, maar bood wel aan de onderliggende bodemprocedure te versnellen.