MedZ 2: Hoe staat de huisarts er financieel voor?

Het huishoudboekje van de huisarts, hoe gaat het daarmee? Hoofdredacteur Herman Suichies: ‘Het lijkt erop dat de huisarts meer en meer gedwongen wordt in een zeer strak gereguleerd systeem, waarin met name de NZa maar ook verzekeraars willen voorkomen dat de huisarts teveel zou gaan verdienen.’ De cover van deze MedZ wordt gesierd door Follow the Money journaliste Eelke van Ark. Zij is op zoek naar het antwoord op de vraag: dient dit zorgsysteem de maatschappij?

NZa doet onvoldoende recht aan CBb uitspraak

De NZa heeft per 2 maart een nieuwe beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg voor 2015 gepubliceerd, dit naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 1 december 2015. Ook voor 2016 is de beleidsregel aangepast. Naar de mening van VPHuisartsen wordt er echter onvoldoende recht gedaan aan de uitspraak van het CBb en dus stapt VPHuisartsen opnieuw naar de rechter.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden mist kans om LSP – hiervoor EPD – te verbeteren

Op dinsdag 8 maart heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in Arnhem uitspraak gedaan in het hoger beroep van VPHuisartsen tegen VZVZ, de uitbater van het elektronisch patiëntendossier dat ook wel wordt aangeduid als Landelijk Schakelpunt (LSP) of Zorginfrastructuur. Het Hof erkent het bezwaar van VPHuisartsen niet dat de privacy van patiënten onvoldoende is geborgd in de…

Nieuwe beleidsregel: loslaten blijkt moeilijk voor de NZa

De door de NZa gedane aanpassing van de beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg komt slechts voor een deel tegemoet aan de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. VPHuisartsen: ‘Via allerlei redeneringen wordt het contractvereiste intact gelaten bij een fors aantal prestaties waarmee onzes inziens niet tegemoet wordt gekomen aan de uitspraak van de rechter.’