1-Huygen

Interview met huisarts Marc Huygen over het LSP

‘LSP legt bom onder vertrouwensrelatie’, Marc Huygen, huisarts in Amsterdam.

Tekst: Petra Pronk

Zijn mening over het LSP? Marc Huygen, huisarts te Amsterdam, hoeft er niet lang over na te denken: ronduit gevaarlijk! Voor de patiënt? Dat ook, maar vooral voor de huisarts. “In de discussie over het LSP hoor je vaak het argument dat het niet veilig zou zijn voor de patiënt. Maar mijn grootste bezwaar is dat het niet veilig is voor de huisarts”, stelt Huygen.

Het nieuwe huisartsenakkoord, een eerste analyse

Zorgsubstitutie en versterking huisartsenzorg………

                                        voor € 31,50 per dag?

Het onderhandelingsresultaat voor de eerste lijn zoals dat op 12 juli jl tot stand is gekomen tussen minister Schippers en de LHV*, ZN*, VHN*, LVG* en LOK* is gepresenteerd als een positieve bijdrage aan de versterking van de eerste lijn en de multidisciplinaire samenwerking. “Huisartsen nemen zorg over van andere sectoren en dragen daardoor bij aan de betaalbaarheid van de zorg”

Huisartsen krijgen hiervoor de komende vier jaar een jaarlijkse budgettaire groeiruimte van 2.5%. Dat is 58 miljoen per jaar of € 8.200 per normpraktijk, ongeveer € 31,50 per werkdag per normpraktijk of € 3,50 per Nederlander per jaar.

Dat is bij het gepresenteerde ambitieniveau niet echt een indrukwekkende bijdrage aan de versterking van de huisartsenzorg. Dat noemen we een kat in de zak kopen. En wanneer we bedenken dat de VHN de afgelopen jaren jaarlijkse een omzet(kosten)stijging kende van zo’n € 20 miljoen als bijdrage aan de overschrijding van het huisartsenkader, dan is het potje snel leeg.

De UZI-pas, kunnen we nog zonder?

Het lijkt alsof we straks zonder UZI-pas ons huisartsenvak niet meer kunnen uitoefenen. Op diverse huisartsenposten kan je straks geen dienst meer doen zonder UZI-pas en onlangs verstuurde Promedico een bericht, dat zonder UZI-pas BSN gegevens niet meer via Vecozo te verkrijgen zouden zijn. En dan was daar nog de mededeling dat voor een UZI-pas, certificaten en paslezers e.d. straks fors (Zo’n €2500 voor een simpele praktijk) betaald moet worden. Is er straks nog aan de drang en dwang van de UZI-pas te ontkomen?

belangrijk nieuws stichting steunfonds huisartsenzorg

Niet-LHV leden niet verplicht tot ‘terugwerkende kracht’ betaling van bijdrage SSFH!

Zoals u eerder heeft kunnen lezen is er als uitkomst van de CAO-onderhandelingen tussen LHV en onderhandelingspartijen een afspraak gemaakt over de oprichting van de Stichting SteunFonds Huisartsenzorg (SSFH). De primaire doelstelling van deze nieuw opgerichte stichting is vooralsnog het betalen van een stagevergoeding aan doktersassistentes in opleiding. Men hoopt dat daardoor meer doktersassistentes worden opgeleid. Werkgevers (praktijkhoudende huisartsen) dienen 0,8% van de bruto loonsom van hun personeel aan de SSFH af te dragen. Dit gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2012. In 2013 dient in één keer voor twee jaar te worden betaald.

Het bestuur van VPHuisartsen heeft met betrekking tot deze afdracht deskundig advies ingewonnen.  Het blijkt dat de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van dit nieuwe onderdeel van de CAO Huisartsenzorg door het Ministerie van Sociale Zaken in de Staatscourant is gepubliceerd op 27 maart 2013. Deze AVV is niet met terugwerkende kracht afgegeven. Dit betekent dat in de periode voor 27 maart voor dit onderdeel van de CAO geen sprake was van een AVV. Bent u als huisarts-praktijkhouder geen lid van de LHV, dan bent u niet verplicht tot betaling van de 0,8% bijdrage over de voorliggende periode, ook al is voor uw personeel de CAO Huisartsenzorg van toepassing

Het bestuur van VPHuisartsen raadt u aan om  uw administratiekantoor NIET te machtigen tot het afgeven van loonsomgegevens over de periode tot 27 maart 2013.