Landelijk EPD afgewezen

De Eerste Kamer heeft onlangs unaniem besloten de wet die de invoering van het landelijk EPD zou regelen, af te keuren. Daarmee is de verplichting voor huisartsen om aan te sluiten op het Landelijk Schakel Punt [LSP] vervallen. Of de reeds geïnde subsidies, die door VWS rijkelijk zijn uitgedeeld om maar zoveel mogelijk huisartsen over de streep te trekken om zich aan te sluiten op het LSP, worden teruggehaald is onduidelijk De financiering van het LSP is per direct stopgezet.

Uitspraken directeur Vereniging Huisartsenposten Nederland haaks op belangen praktijkhouders

In het Financieel Dagblad van 14 maart jl. daagt de directeur van de VHN, de heer Hansmaarten Bolle,minister Schippers van VWS uit om in de komende jaren ongeveer € 200 miljoen op jaarbasis tebesparen door zelfverwijzers van de SEH van het ziekenhuis, in de toekomst door de huisarts(enpost)te laten helpen: “Van alle patiënten die rechtstreeks…