Hoorzitting NZa bezwaar VPHuisartsen

Op 19 april jl. vond op het kantoor van de NZa in Utrecht de hoorzitting plaats over het door VPHuisartsen ingediende bezwaar tegen de tariefsbeschikking huisartsenzorg waarin de korting van minister Schippers is verwerkt. De hoorzitting stond onder voorzitterschap van de heer Langejan, bestuursvoorzitter van de NZa, die werd gesecondeerd door enkele van zijn medewerkers.

Namens VPHuisartsen en 52 huisartsen, die zelfstandig een bezwaar indienden en zich vervolgens hebben gevoegd in deze procedure, heeft advocaat mr. Sijmons van Nysingh Advocaten te Zwolle, zijn pleitnota voorgelezen. Behalve enkele bestuursleden van VPHuisartsen waren nog enkele VPH huisartsen aanwezig.

Het failliet van een zorgsysteem

Onlangs had ik een periodieke bespreking  met Fysiotherapeuten. Of het van de NMa  mag weet ik niet, er zijn meer Fysiotherapeuten in het dorp, maar ja, het overleg komt ten goede aan de patiënt, dus ik waag het er maar op.

Mijn oog viel op een folder LENTEKRIEBELS, van een fysiotherapeutenorganisatie Fys ‘Optima. Het leek op een folder die je als autodealer zou kunnen  krijgen. Een van de zaken die aangeboden werd was de Fysio-APK.  “Met deze campagne spelen we in op de lentekriebels en behoefte aan een grote schoonmaak van oude klachten zodat de cliënten zeker kunnen zijn van hun lichaam.  Het doel:  Het optimaliseren van het aantal cliënten dat kiest voor jouw praktijk,  de eigen naamsbekendheid vergroten en de omzet per cliënt verhogen. Door de campagne ook binnen de praktijk goed uit te zetten kunnen ook bestaande cliënten zich aangesproken voelen deel te nemen aan de actie. Op deze manier kan de omzet per patiënt verhoogd worden.”

Kort geleden viel  een 79 jarige patiënte van mij en brak haar pols.

de toekomstige huisartsenzorg/integrale zorg

Onderstaande beleidsvisie in 19 punten is onlangs aan de NZa gezonden.

Inleiding

Huisartsgeneeskunde is geen exact vak waarbij gelijke variabelen in de formule altijd een gelijke uitkomst geven. De huisarts moet niet alleen veel kennis bezitten, maar vooral ook veel gezond verstand. En daarbij kennis van de betreffende patiënt in zijn/haar situatie. Met het ontwikkelen van de NHG-standaarden is er op wetenschappelijk gebied een enorme slag gemaakt. Deze standaarden maken de huisarts zelf echter niet overbodig. Uit onderzoek blijkt dat in een gemiddelde huisartsenpopulatie veel patiënten niet voldoen aan de inclusiecriteria van de onderzoeken waarop de belangrijkste NHG standaarden zijn gebaseerd. Daarbij komt dat in verschillende landen even zoveel verschillende richtlijnen worden geëxtraheerd uit dezelfde beschikbare wetenschappelijke “evidence”. Deze constatering heeft tot gevolg dat het bij de huisarts zelden om ‘kookboekgeneeskunde’ gaat en dat de kok zich onderscheidt door wat hij/zij buiten het standaardrecept om weet toe te voegen.

VPHuisartsen is er van overtuigd dat substitutie van de huisarts door niet-artsen leidt tot een onverantwoord kwaliteitsverlies. Dit betekent niet dat verpleegkundig specialisten niet een belangrijke rol kunnen spelen in de eerstelijns zorg , maar vanuit onze optiek altijd achter de huisarts.

Verslag NZa bijeenkomst bekostiging huisartsenzorg

Onlangs, 22 maart, vond bij de NZa een verdiepende bijeenkomst plaats over de toekomstige bekostiging van de huisartsenzorg en integrale zorg. Minister Schippers heeft aan de NZa gevraagd een advies uit te brengen over de nieuwe bekostigingstructuur. In totaal 29 mensen van ongeveer evenveel organisaties hadden zich hiervoor aangemeld, waaronder zorgverzekeraars NPCF, LVG, ZN, VHN, Psychologen, KNOV, GGZ. KNGF, LHV en uiteraard de VPH. In 3 werkgroepen werden vervolgens de positionering van de huisarts, het zorginhoudelijke deel en de organisatie, samenwerking en taakherschikking besproken.