dokterstas

De winkeltjes van bakker Bruin en de andere leden van het bakkersgilde

dokterstasBakker Bruin had een winkeltje in een dorpje aan de Maas. Hij deed zijn best om voor al zijn dorpsbewoners het allerbeste brood van de wereld te bakken. Hij was apetrots op zijn bakkerij. Hij werkte van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Soms zelfs in het weekend als er iets bijzonders in het dorp te doen was. Als de fanfare optrad of met de jaarlijkse kermisweek. Dan wilden heel veel bezoekers ook van buiten het dorp, zijn lekkere krentenbollen en broodjes kopen. Hij stak er dan extra tijd in en deed zijn uiterste best. Dat hij zoveel tevreden klanten had, maakte van hem een baasje met tomeloze energie. Het motiveerde hem om met nieuwe producten te komen zoals lekkere abrikozentaartjes en luxe broodjes. Maar specialist was en bleef hij vooral in het bakken van zijn overheerlijke krentenbollen.

Andere rol voor zorggroepen?

Het bestuur van VPHuisartsen is er een voorstander van dat de eerste lijn buiten de werkingssfeer van de mededingingswet wordt geplaatst en wil daarover in discussie met de leden. Het heeft als voordeel dat de onderhandelingen over kwaliteit, leveringsvoorwaarden en tarieven landelijk kunnen worden gevoerd waardoor veel tijd en geld wordt bespaard. De onderlinge marktconcurrentie…

Betere gezondheidszorg door betere informatie?

Onder deze titel verscheen recent het resultaat van een sociologisch onderzoek dat Stephen Verhage aan de Universiteit van Amsterdam verrichtte naar de invoering van het (L-)EPD door minister Klink, althans de ministeriële poging daartoe. Het is bijzonder om bevestigd te zien, in systematisch sociologisch onderzoek, hoe de activiteiten tegen de topdown invoering van het EPD, hebben bijgedragen aan de ondergang van het L-EPD in zijn huidige vorm en omvang.

Landelijk EPD in de ijskast

Dinsdag 6 juli nam de Eerste Kamer bijna kamerbreed (op het CDA na) 3 moties aan die verdere uitrol van het L-EPD voorlopig stilleggen. De motie van PvdA senator Tan heeft in ieder geval gevolgen voor de verplichte aansluiting aan het LSP, die is van de baan. Er mogen geen onomkeerbare stappen worden gezet inzake het L-EPD. Indien men vrijwillig wil aansluiten aan het LSP, dan is daar nog steeds de gelegenheid voor, de subsidiemogelijkheid wordt echter niet verlengd. Bovendien moet men om aan te sluiten aan strikte en strenge beveiligingseisen voldoen in de zin van de WGBO. Daarbij rijst wel de vraag of er bij de huidige geringe animo nog veel huisartsen zullen aansluiten.