Brief aan min. Klink m.b.t. het NZa advies acute zorg

Ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport
de heer dr. A. Klink, minister van VWS
Postbus 20350 2500 EJ Den Haag
betreft: Commentaar VPHuisartsen op NZa advies ‘acute zorg’
Amsterdam, 07-03-2010

Geachte minister Klink,

In december 2009 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit op uw verzoek een uitvoeringstoets gepubliceerd met als titel ‘Meer ruimte voor samenwerking in de acute zorg’. [REF] Deze uitvoeringstoets biedt een geheel nieuw (financieel) kader voor wat in deze nota wordt genoemd ‘de acute generalistische zorg’. Uit de nota blijkt dat de toezichthouder ervan uitgaat dat huisartsen deze zorg zullen leveren. Het gaat dus om acute huisartsenzorg.

mappen_papieren

Tijd voor een ander geluid, tijd voor een andere belangenbehartiging!!

mappen_papierenDe laatste jaren is de huisartsgeneeskundige zorg in een hoog tempo meer en meer onder druk komen te staan. Overmatige en verder toenemende administratieve lasten, bezuinigingen met tegelijkertijd stijgende praktijkkosten, voortdurend veranderende financiële structuur,  irrationele ophoging van de kwaliteitseisen van ons vak zonder enige vorm van brede inspraak van de beroepsgroep zelf, steeds hogere werkdruk tijdens de avond- nacht- en weekendiensten etcetera, leiden ertoe dat de reeds overbelaste praktijkhoudende huisartsen steeds meer moeten gaan doen zonder dat daar ook maar iets tegenover staat.

Vrije beroep ingeruild voor ongebreideld 24-uurs zorgaanbod?

VPHuisartsen schrijft minister Klink over het NZa advies Acute Zorg.

De NZa lijkt met het advies aan minister Klink om huisartsen wettelijk te verplichten verantwoordelijkheid te dragen voor een 24-uurs zorgaanbod, meer problemen dan oplossingen te creëren. De verplichte beschikbaarheid van voldoende (en uitgeruste) huisartsen voor drempelloze 24-uurs zorg, draagt in elk geval een potentieel conflict met de beroepsgroep in zich.

Brief Nationale Ombudsman inzake NZa kostenonderzoek 31-12-2010

Stichting de Vrije HuisartsNZa ProjectgroepVPHuisartsen (v.h. Comité WAKE UP!!) De Nationale ombudsmant.a.v. mevrouw mr. D.A. OomenDen Haag Uw referentie: 2008.12219011Betreft: klacht over de NZa i.h.k.v. het Kostenonderzoek Huisartsenzorg 2008 Amsterdam 31-01-2010 Geachte mevrouw Oomen, Naar aanleiding van uw reactie dd. 31.12.2009 op onze brief van 09-12-2009, willen wij graag verduidelijken waarom wij van mening zijn…

Brief Nationale Ombudsman inzake NZa kostenonderzoek 09-12-2009

Stichting de Vrije HuisartsNZa ProjectgroepComité WAKE UP!! De Nationale ombudsmant.a.v. mevrouw mr. D.A. OomenDen Haag Uw referentie: 2008.12219011Betreft: klacht over de NZa i.h.k.v. het Kostenonderzoek Huisartsenzorg 2008 Amsterdam 09-12-2009 In 2008 startte de NZa haar Kostenonderzoek Huisartsenzorg 2008. Dit onderzoek leidde tot veel kritiek op zowel de opzet en de wijze van uitvoering als ook…