indicatie op recept

Indicatie op recept? Onzin

Indicatie op recept goed voor de patiënt? Huisarts Herman Suichies lacht een beetje smalend. “Dat is absolute onzin. De patiënt is juist het kind van de rekening.” (uit Nefarma&, 2011 no4)

In de 22 jaar dat Herman Suichies huisarts is, heeft hij al heel wat plannen voorbij zien komen. Bij het argument ‘goed voor de patiënt’ wordt hij altijd een beetje argwanend. Meestal zijn de plannen eerder goed voor een bepaalde beroepsgroep. Zo krijgen in dit geval de apothekers meer in de melk te brokkelen. Het heeft er volgens hem alle schijn van dat zij op deze manier hun afkalvende positie in de zorg proberen veilig te stellen. Het belang van de patiënt ziet hij in de wetswijziging in elk geval nergens echt voorbijkomen. “Het plan draagt ons als artsen op dingen te doen waarvan het nut niet bewezen is. Het heeft geen enkele meerwaarde, behalve voor de apothekers.

Landelijk EPD afgewezen

De Eerste Kamer heeft onlangs unaniem besloten de wet die de invoering van het landelijk EPD zou regelen, af te keuren. Daarmee is de verplichting voor huisartsen om aan te sluiten op het Landelijk Schakel Punt [LSP] vervallen. Of de reeds geïnde subsidies, die door VWS rijkelijk zijn uitgedeeld om maar zoveel mogelijk huisartsen over de streep te trekken om zich aan te sluiten op het LSP, worden teruggehaald is onduidelijk De financiering van het LSP is per direct stopgezet.

Uitspraken directeur Vereniging Huisartsenposten Nederland haaks op belangen praktijkhouders

In het Financieel Dagblad van 14 maart jl. daagt de directeur van de VHN, de heer Hansmaarten Bolle,minister Schippers van VWS uit om in de komende jaren ongeveer € 200 miljoen op jaarbasis tebesparen door zelfverwijzers van de SEH van het ziekenhuis, in de toekomst door de huisarts(enpost)te laten helpen: “Van alle patiënten die rechtstreeks…