computer-euros

Landelijk Elektronisch patiënten dossier (L-EPD) – de stand van zaken

Dat de invoering van het L-EPD vertraging oploopt lijkt een understatement indien met weet dat de eerste plannen al dateren van 1994. Toen vorig jaar eindelijk minister Klink de Tweede Kamer zover kreeg om de wet die dat regelt aan te nemen leek het pleit beslecht en zou het L-EPD er eindelijk komen. De Eerste Kamer echter computer-eurosgooit roet in het eten, mogelijk gealarmeerd door berichten vanuit de samenleving en vanuit de beroepsgroep. Het Comité WAKE UP, tegenstander van een L-EPD, verrichtte een eigen onderzoek onder ruim 50.000 patiënten en stuurde de resultaten middels een brief naar de Eerste Kamer. Dat resulteerde in een uitnodiging een position paper te schrijven en vervolgens deel te nemen aan de georganiseerde expertmeeting. Er blijken toch zoveel haken en ogen aan het wetsontwerp te kleven, dat het er op lijkt, dat de Eerste Kamer aanstuurt op uitstel, (een politieke manier om iets langzaam uit te laten doven?)Hoe dan ook, bij aanname van de EPD-wet ontstaat de verplichting voor de huisarts zich aan te sluiten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP) op straffe van forse boetes indien je weigert. De VPHuisartsen is van mening dat onder de huidige condities niet kan worden meegewerkt aan de invoering ervan. En zonder draagvlak zal invoering van een L-EPD een illusie blijken.

Waarom zijn wij tegen de invoering van een landelijk EPD?

spoedgevallen

Voorstel NZa verplichte ANW

Commentaar NZa uitvoeringstoets ‘meer ruimte voor samenwerking in de acute zorg’
spoedgevallenHuisarts tegen wil en dank monopolist in de acute generalistische zorg

Op 21 januari 2010 heeft de NZa een uitvoeringstoets acute zorg gepubliceerd met als titel : ‘meer ruimte voor samenwerking in de acute zorg’. Het rapport is geschreven vanuit de waarneming van de NZa dat er in de acute zorg, door verschillen in bekostigingssystematiek, een ‘ ongelijk speelveld’ zou bestaan tussen huisartsen en de SEH van het ziekenhuis. Dit verhindert substitutie van 2e naar de 1e lijn, aldus de NZa.

Commentaar VPHuisartsen
In drie regels samengevat komt het erop neer dat de NZa de huisarts wettelijk wil verplichten 24 uurs-zorg te leveren. Daarbij wordt de bekostiging voor generalistische zorg op de SEH van het ziekenhuis tot ongeveer een kwart van het oorspronkelijke bedrag gereduceerd zodat kan worden aangenomen dat een belangrijk deel van deze zorgproductie van de SEH’s zal verschuiven naar de HAP’s. Bij maximale substitutie levert dit voor de huisartsen op de HAP’s een toename van de werklast op van 25%. Bovendien wil de NZa ook de zorg in ANW functioneel bekostigen waarbij de HDS-en voor een deel risicodragend zullen worden. Er wordt in dit document met geen woord gerept over wat deze plannen van de NZa voor de werklast van huisartsen betekenen.

De belangrijkste conclusies van de NZa op een rij: