LHV en VPH verkennen een mogelijk samengaan

De Landelijke Huisartsen Vereniging en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen hebben voor ogen samen een toekomstbestendige huisartsenvereniging te vormen. Krachtenbundeling als mogelijk resultaat van de intensieve samenwerking in de afgelopen jaren. De periode tot 1 juli gebruiken we voor een verkenning van de haalbaarheid van de beoogde fusie. In dit bericht informeren we u over de…

Mogelijke fusie met de LHV

Tijdens de extra ALV op 28 september stond als één van de drie belangrijke onderwerpen ook de mogelijke fusie met de LHV op de agenda. Het bestuur schetste de ontwikkeling van VPHuisartsen tot aan dit moment waarin een fusie aan de orde gaat komen.VPH is in 2009 ontstaan uit onvrede, slechte borging van het praktijkhouderschap…

onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg

Waar staan we na 4-jaar Hoofdlijnenakkoord 2018-2022?

In 2018 werd er een zogenaamd Hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg afgesloten waarbij de LHV en Ineen namens alle huisartsen op hoofdlijnen hoopgevende afspraken maakten met de Patiëntenfederatie, Zorgverzekeraars Nederland en het Ministerie van VWS.Via het Hoofdlijnenakkoord zou er in 4 jaar tijd, tot 2022, fors geïnvesteerd worden in onderwerpen die wij allen zo belangrijk vinden…

Behoud apotheekhoudende huisarts om landelijk gebied leefbaar te houden

VPHuisartsen onderschrijft het landelijk verspreide manifest van de ‘Taskforce Oost’ omdat de (apotheekhoudende) huisartsenpraktijk in landelijk gebied juist staan voor de gewenste kleinschaligheid en laagdrempelige zorg. Het huidige beleid van overheid en vooral zorgverzekeraars lijkt vooral ingericht op kostenbesparing en efficiency doelstellingen, maar gaat voorbij aan de ‘Juiste zorg op de Juiste plek’ waar men…