Omzetting naar abasaglar is geen reguliere ketenzorg!

Via diverse kanalen bereiken ons gelijkgestemde meningen over de omzetting van het middel Lantus® naar abasaglar, binnen de diabetes ketenzorg. Wellicht een prachtige kostenreductie voor diverse partijen, maar vooral wederom een kostenpost voor de praktijkhouder. Doelmatige zorg en kostenreductie zijn uiteraard begrijpelijk en noodzakelijk om de zorg betaalbaar te houden, maar als praktijkhouders moeten we…

Huisartsen stellen samen vast: dit is waar we voor staan

Persbericht van de gezamenlijke huisartsenorganisaties Op 21 januari 2019 hebben huisartsen bekendgemaakt wat de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn, voor nu en in de toekomst. Met de herijking van de waarden en taken geven huisartsen nog nadrukkelijker aan dat zij de medisch-generalist zijn en dat samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering van het vak.  Met de kernwaarden en kerntaken geven huisartsen aan wat de…

‘Ik regel mijn zorg goed’ campagne erg ongelukkig

VPH heeft vandaag contact opgenomen met het ministerie van VWS over de ongelukkige radiocommercial voor de ‘Ik regel mijn zorg goed’-campagne. Wij hoorden deze radiocommercial de afgelopen dagen enkele malen voorbij komen en waren verbaasd en verontrust over de mogelijk verkeerd te interpreteren boodschap die werd verkondigd. Door andere huisartsen, maar vooral ook door patiënten…