Huisartsen stellen samen vast: dit is waar we voor staan

Persbericht van de gezamenlijke huisartsenorganisaties Op 21 januari 2019 hebben huisartsen bekendgemaakt wat de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn, voor nu en in de toekomst. Met de herijking van de waarden en taken geven huisartsen nog nadrukkelijker aan dat zij de medisch-generalist zijn en dat samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering van het vak.  Met de kernwaarden en kerntaken geven huisartsen aan wat de…

‘Ik regel mijn zorg goed’ campagne erg ongelukkig

VPH heeft vandaag contact opgenomen met het ministerie van VWS over de ongelukkige radiocommercial voor de ‘Ik regel mijn zorg goed’-campagne. Wij hoorden deze radiocommercial de afgelopen dagen enkele malen voorbij komen en waren verbaasd en verontrust over de mogelijk verkeerd te interpreteren boodschap die werd verkondigd. Door andere huisartsen, maar vooral ook door patiënten…

VPH over enquête waarneemtarieven van HuisartsVandaag

De enquête van HuisartsVandaag over waarneemtarieven werd kritisch door ons gevolgd en wij hebben met grote interesse kennis genomen van de uitslagen van deze enquête. Wij hebben in onze recente regio-bijeenkomsten veel bezwaren gehoord tegen de druk van de ANW-diensten. In minderheid richtten die bezwaren zich tegen de tarieven van de waarnemers. Wij hoorden juist vooral weerstand…

​Is er toekomst voor de (huis)arts in het huidige zorgstelsel?

21 Januari 2019 vindt wederom een Woudschotenconferentie plaats, met als doel de herijking van de kernwaarden en kerntaken van de Nederlandse huisarts. Uitermate belangrijk en urgent in een snel wisselende werkomgeving. Ik heb meegewerkt aan het visiedocument “Kernwaarden van de Nederlandse huisarts” uit 2011, van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen. De behoefte aan een herijking…

VPHuisartsen geschokt door recente uitspraken tuchtcollege

Het afgelopen jaar is in Medisch Contact een aantal tuchtzaken gepubliceerd, met daarin voor huisartsen zeer bedreigende conclusies van het tuchtcollege. VPHuisartsen is zeer geschokt door het toenemend aantal onbegrijpelijke uitspraken. Zo was er de zaak van de collega die na enkele patiëntencontacten een ambulance naar een patiënt stuurde, waarbij huisartsen door de tuchtrechter ‘en…