Functionele bekostiging

Ik vraag me af in hoeverre de functionele of integrale bekostiging vorm krijgt. De indruk bestaat dat het maar moeizaam van de grond komt. Langzamerhand doen de meeste huisartsen wel mee met de diabeteszorg, maar hoe staat het met CVRM of COPD? Onlangs werd een COPD zorgstandaard uitgebracht, (overigens niet door de NHG) en ik…

functionele bekostiging

We horen er de laatste tijd niet zoveel meer over, die functionele of integrale bekostiging. Onlangs nog (overigens niet van de NHG) weer een COPD zorgstandaard, maar wie van ons doet er eigenlijk iets mee of aan mee? De DM zorgstandaard en bekostiging is langzamerhand bij de meeste huisartsen ingevoerd, maar de rest? Zijn er…

Aansluiting LSP, subsidie VWS

Het zijn vreemde tijden. Enerzijds worden in de zorg forse bezuinigingen doorgevoerd (elke praktijkhouder zal dat na het eerste kwartaal inmiddels gemerkt hebben), anderzijds hebben alle huisartsen nu al voor de 2e keer een brief ontvangen van VWS  om toch vooral de subsidieaanvraag niet te laten liggen. De laatste keer zelfs vergezeld van een gezamenlijke brief van de softwareleveranciers, die uitspreken op korte termijn te migreren naar het LSP en de huidige OZIS standaarden af te bouwen. Als een bezuinigende overheid huisartsen  bijna een subsidie wil opdringen  schuilt er meestal een addertje onder het gras.

Conceptrichtlijn medicatieoverdracht

In 2005 heeft de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)  samen met VWS het initiatief genomen tot het opstellen van een conceptrichtlijn voor veilige overdracht van medicatiegegevens. Doel was het voorkomen van fouten bij overdracht van medicatiegegevens  en het vergroten van de patiëntveiligheid. Samen met 16 organisaties waaronder KNMG, KNMP, LHV en NHG werd in december 2007 consensus bereikt over de conceptrichtlijn. In 2008 werd een implementatietraject gestart, waarbij tot en met 2010 de toepasbaarheid van de richtlijn zal worden getoetst en zo nodig bijgesteld. Per 1 januari 2011 is het de bedoeling dat de conceptrichtlijn een echte richtlijn wordt!De inspectie heeft inmiddels in april 2010 aan alle zorgaanbieders een brief geschreven, waarin zij hun plannen tot handhaving per 1-1-2011 duidelijk maakten.

Werklast huisartsenzorg

Rapport Meetweek 2010Van 15 tot en met 21 mei 2010 is door VPHuisartsen onderhuisartsen een Meetweek gehouden. Hierbij werd geregistreerdhoeveel tijd het de huisarts kost een normpraktijkte voeren. Sinds de invoering van de zorgverzekeringswetneemt het aantal consultverrichtingen met gemiddeld 5,3%toe per jaar. Nagegaan is hoe de huisarts deze gestegenzorgproductie opvangt.De Meetweek biedt, bij het ontbreken…